Partizanų dainų festivaliui „Laisvės kelias“ – 10 metų

 

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykloje kaip ir kasmet rudenį vyko dešimtasis Partizanų dainų festivalis, jau turintis tarptautinį statusą. Žinoma, derėtų prisiminti jo idėjos autorių-buvusį Rezistencijos ir tremties muziejaus direktorių Gintautą Kazlauską. Jis pasakojo, kad pirmasis toks renginys vyko tuometėje M. K. Čiurlionio muzikos mokykloje, o pirmieji dalyviai buvo ,,Kupolės“ etnografinis ansamblis.

Taigi, pradėję nuo praeities prisiminimų, mokyklos direktorės Danutės Časienės sveikinimų ir garbių svečių pristatymo, šįkart dainininkus ,,priskyrėme“ apygardoms: Dainavos, Tauro, Didžiosios Kovos, Vytauto… Neatsitiktinai buvo jos minimos – juk tai mūsų kovotojų už Lietuvos nepriklausomybę išmintinga strategija, leidusi Rezistencijos judėjimui trukti bemaž dešimtmetį.

Renginyje dalyvavo Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus vadovas Eugenijus Peikštenis, Genocido ir rezistencijos centro Memorialinio departamento vedėja Dalė Rudienė, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas,
Tarptautinės komisijos okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato vadovo pavaduotoja, švietimo programų pavaduotoja Ingrida Vilkienė bei mokslinių tyrimų programų koordinatorė Eglė Šukytė –Malinauskienė, Krašto apsaugos atstovas, Druskininkų užkardos vadas Ričardas Birvinskas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas Kęstutis Valenta, Tremtinių politinių kalinių choro vadovė Antanina Laurenčikienė, Rezistencijos ir tremties muziejaus vyr. muziejininkas Saulius Lukošiūnas bei garbės svečias – buvęs partizanas Juozas Jakavonis – Tigras. Salė buvo pilnutėlė dalyvių bei žiūrovų.

Renginys prasidėjo jautria mokytojos Dalios Urniežienės parengta pradinukų kompozicija ,,Sudie, motule“. Po kiekvieno išringuoto posmelio renginio vedėjai atidengdavo improvizuotame žemėlapyje vis kitą apygardą ir čia pat simboliškai užberdavo smėlio žiupsniu…

Tylos minute pagerbėme kritusių už Lietuvos laisvę partizanų atminimą. Druskininkų Šauliai, vadovaujami Ramūno Šerpatausko padėjo gėles bei atminimo žvakes prie ,,Mergelių akių“ memorialo, skirto žuvusiems partizanams.

Sunku išvardinti visus festivalio dalyvius, tik verta paminėti, jog atvažiavo dainorėliai iš Alytaus, Varėnos, Prienų, Lazdijų rajonų, Kalvarijos, Ukmergės, Trakų Vokės, Vilniaus ir netgi iš Utenos… O jų vienos už kitas gražiau atliekamos dainos, tokios kaip ,,Jau brolelis ant vainelės rengias“ „Gal pavargai“ arba „Jei ne auksinės vasaros“ negalėjo palikti abejingų klausytojų.

Visuomet džiaugiamės Punsko Kovo 11-osios licėjaus choru ,,Pašešupiai“, vadovaujamu Dainiaus Pavilonio. Jų atliekamos dainos, tarsi pavyzdys, kad ir svečioj šaly gyvenant galima ugdyti meilę Lietuvai ir pagarbą jos istorijai.

Partizanų dainų festivalio ,,Laisvės kelias“ pabaigoje buvo apdovanoti kolektyvų vadovai. Mokyklos direktorė Danutė Časienė įteikė išleistą ta proga festivalio dešimtmečio kalendorių su partizano Tigro parašu. Svečiai taip pat dėkojo mokytojams, parengusiems dainininkus ir mokyklos Tolerancijos centrui, vadovaujamam mokytojos Lijanos Lukošiūnienės, už prasmingą ir pilietišką veiklą.

Net ir pasibaigus renginiui dar ilgai mintyse skambėjo išgirstos dainos :,,Rankšluosty  išausiu: Lietuva Tėvyne,/Tu didvyrių žeme –mes Tavo vaikai“ …Kas gali būti gražiau už dainuojantį jauną žmogų, ateities Lietuvos pilietį…

 

„Atgimimo“ mokyklos mokytoja

Vaiva Gintutienė