Nuo išmaniosios klasės pamokų- iki nuotolinio mokymosi

Pernai, vasario 25d., „Atgimimo“ mokyklos bendruomenė pradėjo dirbti skaitmeninėje klasėje, kuri atidaryta Savivaldybei dalyvaujant ES struktūrinių fondų projekte „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų savivaldybėje“. Tada turbūt niekas nepagalvojo, kad šiek tiek daugiau nei po metų mokytojų įgyta patirtis labai pasitarnaus dirbant nuotoliniu būdu. Interaktyvioji (skaitmeninė) klasė buvo aprūpinta nauja IKT įranga. Šiuolaikiškas pamokas išbandyti norinčius kolegas ypač viliojo visą šiuolaikinę sistemą apjungianti edukacinė platforma „Moza We Premium“ su 5 metų licencija. Mokymai vyko vos įsteigus klasę, iškart organizuotos pamokos, registruojantis debesų erdvėje, vedamos integruotos bei atviros pamokos. Pradėjome dirbti su nauja mokymosi aplinka- Eduka klasėmis, kurios sudaro mokytojui galimybę naudotis parengta medžiaga pamokoms(24 tūkst. užduočių, testų, taip pat ir priešmokykliniam ugdymui) bei įdiegtu programiniu skaitmeniniu ugdymo turiniu-300 skaitmeninių vadovėlių, 140 mokytojo knygų ir kitos medžiagos. Tada džiaugėmės, kad kiekvienas mokinys, turėdamas kasdieninę prieigą prie IT bei naudodamasis skaitmeniniais vadovėliais, turi platesnes kūrybinės raiškos galimybes. Dalis mokytojų plačiai naudojosi skaitmeninės klasės turiniu.
Kaip mokytojai ir mokiniai vertino kitokias pamokas?
Pradinių klasių mokytoja Laima Dabrukienė : Mano kai kurie ketvirtokai nebuvo naudojęsi kompiuteriu, tai išmoko patekti ir į Eduką klasę ir atlikti e- testus. Kai kurie išmoko ir pristatymus paruošti. Praktikuojasi ieškoti jiems reikalingos informacijos.
Fizikos mokytoja Snieguolė Tamulevičienė :Mokiniams patinka pamokos vykstančios išmanioje klasėje. Atsirado galimybė atlikti daugiau fizikos praktikos darbų. Pamokos tapo įdomesnės, vaizdingesnės, labiau susijusios su praktika.
6a klasės mokinė Kamilė Balevičiūtė: Man labai patinka, kai geografijos pamokos vyksta išmaniojoje klasėje. Pamoka išmaniojoje klasėje skiriasi nuo įprastos pamokos. Paprastai per pamoką mes dirbame su vadovėliais, žiūrime mokytojos rodomas skaidres. Išmaniojoje klasėje mes dirbame su Mozabook’o lenta, kiekvienas turime savo kompiuterį, galime apžiūrėti visus žemynus, vandenynus, juos tyrinėti. Taip pat galime pasižiūrėti būtent tai temai skirtų animacinių filmukų, kurie tikrai yra verti dėmesio. Man labai patinka išmanioji klasė, nes darbas joje palieka tikrai daugiau informacijos ir žinių, vaizdinių ir įdomių potyrių.
6c klasės mokinė Ema Olšauskaitė: Man labai patinka mokytis šioje klasėje, nes joje smagu, įdomu ir lengviau išmokti.
8a klasės mokinė Vėjūnė Malūnavičiūtė: Išmanioje klasėje patinka vykstančios integruotos pamokos, pavyzdžiui vokiečių kalba ir geografija. Per vieną pamoką sužinai daugiau skirtingos informacijos. Išmoksti naujų vokiškų žodžių ir tyrinėji geografijos faktus. Darbas individualus ir diferencijuotas- su kompiuteriu. Daugumai vaikų yra įdomiau klausytis ir lengviau įsiminti, kai yra pateikiama skirtinga informacija. Tai mus priverčia suklusti. Taip pat integruotos pamokos išmanioje klasėje prabėga labai greitai, atrodo, kad ką tik įėjai į klasę, o pamoka jau ir baigėsi.
8 b klasės mokinė Aurėja Galčiūtė: Išmanioji klasė yra jauki ir šviesi mokymosi aplinka. Klasėje patogu mokytis įvairių dalykų, nes yra išmanioji lenta ir kompiuteriai- mes galime atlikinėti įdomesnes užduotis. Taip pat klasėje patogiai sudėlioti stalai grupiniam darbui ir mūsų pasitarimams.
Vokiečių/anglų kalbų mokytoja Daiva Dumbliauskienė: Dirbant išmaniojoje klasėje pamokos tampa mokiniams gyvesnės, įdomesnės. Čia jiems suteikiama daugiau laisvės, bet tuo pačiu – ir atsakomybės atliekant užduotis. Mokiniai, naudodamiesi tokiomis programomis kaip LearningApps, gali individualiai atlikti užduotis (pvz., įtvirtinti ar pakartoti žodyną).Viena iš smagiausių programų, kurias mokiniai išbandė išmaniojoje klasėje, yra Bookcreator. Jie kūrė savo knygeles įvairiomis temomis: šeštokai kūrė pasakas vokiečių kalba, panaudodami pasakų personažus. Septintokai, nagrinėdami aplinkosaugos temą, susirado jiems patinkantį gyvūną ir, įsikūniję į jį, „perdavė“ žinutę apie tai, kokios jiems pagalbos reikia ir ką mes, žmonės, darome ne taip. Mokiniai pristatinėjo savo sukurtas istorijas ir net patys buvo nustebinti draugų išradingumo.Sąlygos, esančios išmaniojoje klasėje, suteikia vaikams galimybes būti kūrybiškesniems, aktyvesniems, atsakingesniems už savo rezultatus ir įsitraukimą į bendrą darbą. Pamokos šioje erdvėje jiems labai patinka ir su nekantrumu laukia naujų.
Anglų/japonų kalbos mokytoja Rovena Kvaraciejūtė: Aš interaktyvioje klasėje vedu integruotas pamokas. Darbą joje stengiuosi organizuoti taip, kad mokiniai kuo daugiau dirbtų savarankiškai, nes dirbant joje galima skirti daugiau užduočių, kai mokiniai patys ieško informacijos, ją atrinka ir susistemina. Labai praverčia Mozabook medijų biblioteka – vaizdo įrašai, 3D vaizdai, galerija, kurią naudoju ne tik naujos temos iliustracijai, bet ir mokomiesiems tikslams.Pavyzdžiui, virtualiai vaikščiodami po Berlyno sienos teritoriją, mokiniai sužinojo sienos techninę charakteristiką, jos statymo tikslą ir likimą. Mokiniai Mozabook sistemoje patys kūrė interaktyvius testus, kuriuos pateikė užsieniečiams bendraamžiams, mokydami juos lietuvių kalbos tarptautinio projekto „Chance“ metu. Mozabook sistema taip pat palengvina kitų mobilių aplikacijų, tokių kaip Learningapps, Padlet ir kitų naudojimą, nes mokytojas lengvai persiunčia paruoštas užduotis į mokinių naudojamus kompiuterius. Be jokios abejonės, mokiniams labai patinka pamokos interaktyvioje erdvėje, nes jie žino, kad jų laukia neįprastos, įdomios užduotys ir kitokio pobūdžio tiriamoji veikla.
Geografijos mokytoja Stasė Kirkliauskienė: Pamokos išmanioje klasėje mokiniams įdomesnės, ugdo jų kūrybiškumą, lavina gebėjimus dirbti individualiai, poroje, grupėje. Šioje modernioje aplinkoje vedu ir integruotas pamokas, ir tik savo dalyko -geografijos. Mokiniai, naudodamiesi programomis LearningApps, Mentimeter atlieka individualias užduotis. Mozabook sistemoje nagrinėja mokytojo persiųstus 3D vaizdus, pavyzdžiui ledkalnius, vėliau atlieka užduotis. Visa tai vyksta su dideliu noru ir užsidegimu. Mokiniai labai laukia pamokų šioje klasėje, nes žino, kad dirbs kitaip, teks atlikti neįprastas užduotis.
Iš viso Išmaniojoje erdvėje per metus vyko 295 kitokios pamokos 1-10 klasių mokiniams, dirbo 30 mokytojų. Mokytojai, pamokas registruodami debesų technologijose, ne tik vedė pamokas, naudodamiesi skaitmenine erdve, bet kvietėsi kolegas iš kitų mokyklų, organizavo savivaldybės ir šalies mokytojams bei užsienio kolegoms parengtas atviras ar integruotas pamokas. 21 mokyklos mokytojas rašė projektus ir organizavo trumpąsias (1 savaitės) mokytojų stažuotes dalyvaudami Ugdymo plėtotės centro, Druskininkų švietimo centro programose: pamokas stebėjo ir veiklose dalyvavo Kauno, Kretingos, Vilniaus, Jonavos, Prancūzijos, Turkijos, Lenkijos, Ispanijos, Italijos ir kt. šalių mokytojai. Neretai atvykdavo Lietuvos mokyklų mokytojai 2-3 val. supažindinimai su kitokia pamokos vedimo forma šioje klasėje.
Mokytojai, sumaniai dirbę skaitmeninėje erdvėje, dabar, nuotolinio mokymosi metu, tapo kitų mokytojų, savo kolegų, konsultantais, patarėjais, pagalbininkais. Eduka klasės aplinka padeda mokytojams greitai organizuoti pamokos turinio perdavimą, integruoti skirtingas veiklas. Skaitmeninės programos, kuriomis naudojosi mokytojai išmaniojoje klasėje, papildomos kitomis ir naudojamos nuotolinio mokymosi metu. Mokytojams nėra sudėtinga įtraukti naują, alternatyvią mokymosi aplinką-Microsoft Office, kuri apjungia pamokas, veiklas ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo sritis. Todėl ir šis išbandymų laikas-nuotolinis mokymasis-įveikiamas iššūkis mokyklos bendruomenei.
„Atgimimo“ mokyklos informacija