Kontaktai

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla
Adresas: M.K.Čiurlionio g. 92, LT-66145, Druskininkai
Tel.: +370 313 52941
el. paštas: mokykla@atgimimomokykla.lt

Paramos sąskaita: LT20 7300 0101 2928 9929

GIN_0389-Fasadas did CC                                                                     

Pagrindinė mokykla  –  Tel. Nr.: +370 313 52941   

Adresas: M.K.Čiurlionio g. 92, LT-66145, Druskininkai                                                                                

 

GIN_0391-Fasadas CC  

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokykla –   Tel. Nr.: +370 601 41430

Adresas: Vytauto g. 22, LT-66145, Druskininkai

seselis

Aušra Keturkienė
Direktorė
Ausra.Keturkiene@atgimimomokykla.lt
Tel. +370 313 52941


personalas-99

Virginija Žėkaitė
Direktorės pavaduotoja ugdymui (5 – 8 klasės)
Virginija.Zekaite@atgimimomokykla.lt
Tel. +370 601 41476


personalas-99

Loreta Šilanskienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui (5 – 8 klasės), atsakinga už atsparios aplinkos kūrimą
Loreta.Silanskiene@atgimimomokykla.lt
Tel. +370 313 53973


Janina Jonušauskaitė
Direktorės pavaduotoja ugdymui (priešm. ug., 1 – 4 klasės)
Janina.Jonusauskaite@atgimimomokykla.lt
Tel. +370 601 41430


Jonas Markevičius
Direktorės pavaduotojas ūkiui
Jonas.Markevicius@atgimimomokykla.lt
Tel. +370 623 72110


Jurgita Baltuškonienė
Raštinės vedėja
Jurgita.Baltuskoniene@atgimimomokykla.lt
Tel. +370 313 55160


Alvita Žmuidinavičienė
Sekretorė
mokykla@atgimimomokykla.lt
Alvita.Zmuidinaviciene@atgimimomokykla.lt
Tel. +370 313 52941


Saulius Trainavičius
IT specialistas
Saulius.Trainavicius@atgimimomokykla.lt


Gabrielė Ismailova
Sąskaitybos tvarkytoja
gabriele.ismailova@atgimimomokykla.lt


Alvydas Zdančius (Socialinis pedagogas) Alvydas.Zdancius@atgimimomokykla.lt, tel. +370 313 52270
Agnė Gaidamavičienė (Socialinė pedagogė) Agne.Gaidamaviciene@atgimimomokykla.lt, tel. +370 313 51181

Greta Smaliukienė (Psichologė) Greta.Smaliukiene@atgimimomokykla.lt

 

Eglė Pečiukonė (Specialioji pedagogė) Egle.Peciukone@atgimimomokykla.lt

 

Giedrė Kulbokienė (Specialioji pedagogė) Giedre.Kulbokiene@atgimimomokykla.lt

 

Ramunė Šerkšnienė (Logopedė) Ramune.Serksniene@atgimimomokykla.lt

 

Regina Vitkauskienė (Logopedė) Regina.Vitkauskiene@atgimimomokykla.lt

 

seselis

 

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai:

GIN_0087

Žydrūnė Baležentienė (Priešmokyklinis ugdymas) zydrune.balezentiene@atgimimomokykla.lt
Vilma Bolienė (Pradinis ugdymas) vilma.boliene@atgimimomokykla.lt
Laima Dabrukienė (Pradinis ugdymas) laima.dabrukiene@atgimimomokykla.lt
Diana Gudavičienė (Priešmokyklinis ugdymas) diana.gudaviciene@atgimimomokykla.lt
Vilma Jakimavičienė (Pradinis ugdymas) vilma.jakimaviciene@atgimimomokykla.lt
Jūratė Jančiulienė (Pradinis ugdymas) jurate.janciuliene@atgimimomokykla.lt
Violeta Lekavičienė (Pradinis ugdymas) violeta.lekaviciene@atgimimomokykla.lt
Rūta Mickevičienė (Pradinis ugdymas) ruta.mickeviciene@atgimimomokykla.lt
Daiva Milevskienė (Pradinis ugdymas) daiva.milevskiene@atgimimomokykla.lt
Jolita Miliauskienė (Pradinis ugdymas) jolita.miliauskiene@atgimimomokykla.lt
Jolanta-Rita Šikšnienė (Pradinis ugdymas) jolanta.siksniene@atgimimomokykla.lt
Dalia Urniežienė (Muzika) daiva.urneziene@atgimimomokykla.lt
Violeta Vaitukevičienė (Pradinis ugdymas) violeta.vaitukeviciene@atgimimomokykla.lt
Vilija Valungevičiūtė (Pradinis ugdymas) vilija.valungeviciute@atgimimomokykla.lt
Ingrida Austrotienė (Pradinis ugdymas) ingrida.austrotienė@atgimimomokykla.lt
Gitana Zdanavičienė (Pradinis ugdymas) gitana.zdanaviciene@gmail.com
Kristina Žakevičiūtė (Aglų kalba) kristina.zakeviciute-vysniauskiene@atgimimomokykla.lt
Tatjana Žarnauskienė (Pradinis ugdymas) tatjana.zarnauskiene@atgimimomokykla.lt
Asta Žuromskienė (Pradinis ugdymas) asta.zuromskiene@atgimimomokykla.lt
Ramutė Šumskienė (Pradinis ugdymas) ramute.sumskiene@atgimimomokykla.lt 
Daiva Mačionienė (Pradinis ugdymas) daiva.macioniene@atgimimomokykla.lt
Jolanta Savukynienė (Pradinis ugdymas) jolanta.savukyniene@atgimimomokykla.lt
Inga Kvederienė (Pradinis ugdymas) inga.kvederiene@atgimimomokykla.lt

 

seselis

 

Užsienio kalbų mokytojai:

Kalbu mokytojai

Loreta Šilanskienė (Anglų k.) loreta.silanskiene@atgimimomokykla.lt

Aida Balčiūnienė (Anglų k.) aida.balciuniene@atgimimomokykla.lt

Daiva Dumbliauskienė (Anglų k., Vokiečių k.) daiva.dumbliauskiene@atgimimomokykla.lt

Janina Jonušauskaitė (Anglų k.) janina.janusauskaite@atgimimomokykla.lt
Rovena Kvaraciejūtė (Anglų k.) rovena.kvaraciejute@atgimimomokykla.lt
Kristina Žakevičiūtė (Anglų k.) kristina.zakeviciute@atgimimomokykla.lt

Rasa Suchanekienė (Anglų k.) rasa.suchanekiene@atgimimomokykla.lt
Gražina Valentukevičiūtė (Anglų k.) grazina.valentukeviciute@atgimimomokykla.lt

Nijolė Zdančiuvienė (Rusų k.) nijole.zdanciuviene@atgimimomokykla.lt

Vaclava Remenčienė (Anglų k.) vaclava.remenciene@atgimimomokykla.lt

 

seselis

 

Gamtos mokslų mokytojai:

Gamta

 

 

 

 

 

 

Eleonora Čepulienė (Biologija) eleonora.cepuliene@atgimimomokykla.lt
Kristina Pileckienė (Chemija) kristina.pileckiene@atgimimomokykla.lt
Snieguolė Tamulevičienė (Fizika) snieguole.tamuleviciene@atgimimomokykla.lt

seselis

 

 

 

Fizinio ugdymo mokytojai:

Danguolė Makselienė (Fizinis ugdymas) danguole.makseliene@atgimimomokykla.lt
Marius Šavelskis
(Fizinis ugdymas) marius.savelskis@atgimimomokykla.lt
Mantas Kibildis
(Fizinis ugdymas) mantas.kibildis@atgimimomokykla.lt
Jonas Šimonis (Fizinis ugdymas) jonas.simonis@atgimimomokykla.lt

seselis

 

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai:

Danuta Grik (Matematika) danuta.grik@atgimimomokykla.lt
Lina Maskalenkienė (Matematika) lina.maskalenkiene@atgimimomokykla.lt
Dalia Rusinienė (Matematika) dalia.rusiniene@atgimimomokykla.lt
Mindaugas Streikus (Informacinės technologijos) mindaugas.streikus@atgimimomokykla.lt
Vaclava Remenčienė (Informacinės technologijos) vaclava.remenciene@atgimimomokykla.lt
Aušra Stravinskienė (Informacinės technologijos) ausra.stravinskiene@atgimimomokykla.lt

seselis

 

Lietuvių kalbos mokytojai:

liet

 

 

 

 

 

 

Vaiva Gintutienė (Lietuvių k.) vaiva.gintutiene@atgimimomokykla.lt
Rima Pakalienė (Lietuvių k.) rima.pakaliiene@atgimimomokykla.lt
Jūratė Šalengienė (Lietuvių k.) jurata.salengiene@atgimimomokykla.lt
Sigita Balčienė (Lietuvių k.) sigita.balciene@atgimimomokykla.lt

seselis

 

Socialinių mokslų mokytojai:

etik_tik

 

 

 

 

 

Stasė Kirkliauskienė (Geografija, Ekonomika) stase.kirkliauskiene@atgimimomokykla.lt
Zita Lapinskienė (Tikyba) zita.lapinskiene@atgimimomokykla.lt
Saulius Lukošiūnas (Etika) saulius.lukosiunas@atgimimomokykla.lt
Lijana Lukošiūnienė (Istorija, Pilietiškumo pagrindai) lijana.lukosiuniene@atgimimomokykla.lt
Danutė Platūkienė (Istorija) danute.platukiene@atgimimomokykla.lt

seselis

Menų mokytojai:

Valė Šmitienė (Choreografija) vale.smitiene@atgimimomokykla.lt
Ronata Balkaitienė (Muzika) ronata.balkaitiene@atgimimomokykla.lt
Jūratė Kygienė (Dailė) jurate.kygiene@atgimimomokykla.lt
Leonas Galinis (Technologijos) leonas.galinis@atgimimomokykla.lt
Vita Jasienė (Technologijos) vita.jasiene@atgimimomokykla.lt
Simona Dabrukaitė – Šarucka (Technologijos) simona.sarucka@atgimimomokykla.lt

 

seselis