Kontaktai

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla
Adresas: M.K.Čiurlionio g. 92, LT-66145, Druskininkai
el. paštas: mokykla@atgimimomokykla.lt

Paramos sąskaita LT20 7300 0101 2928 9929

GIN_0389-Fasadas did CC GIN_0391-Fasadas CC


personalas-99

Virginija Žėkaitė

Direktorės pavaduotoja ugdymui (5 – 10 klasės)

Virginija.Zekaite@atgimimomokykla.lt

Tel. +370 601 41476


personalas-99

Loreta Šilanskienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui (5 – 10 klasės)

Loreta.Silanskiene@atgimimomokykla.lt

Tel. +370 313 53973


personalas-2

Aušra Keturkienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui (1 – 4 klasės)

Ausra.Keturkiene@atgimimomokykla.lt

Tel. +370 313 51181


Jonas Jančiulis

Direktorės pavaduotojas ūkiui

jonas.janciulis@atgimimomokykla.lt

Tel. +370 682 24377

seselis

Jurgita Baltuškonienė

Jurgita Baltuškonienė

Raštinės vedėja

Jurgita.Baltuskoniene@atgimimomokykla.lt

Tel. +370 313 55160


Alvita Žmuidinavičienė

Sekretorė

mokykla@atgimimomokykla.lt

alvita.zmuidinaviciene@atgimimomokykla.lt

Tel. +370 313 52941

seselis

soc pedagogaiAlvydas Zdančius, socialinis pedagogas, Alvydas.Zdancius@atgimimomokykla.lt, tel. +370 313 52270

Agnė Gaidamavičienė, socialinė pedagogė, Agne.Gaidamaviciene@atgimimomokykla.lt, tel. +370 313 51181

seselis

Pradinių klasių mokslų mokytojai:


GIN_0087

Vilija Valungevičiūtė (Pradinis ugdymas) Vilija.Valungeviciute@atgimimomokykla.lt
Gitana Zdanavičienė (Pradinis ugdymas) Gitana.Zdanaviciene@gmail.com
Violeta Vaitukevičienė (Pradinis ugdymas) violeta.vaitukeviciene@atgimimomokykla.lt
Violeta Tamulionienė (Pradinis ugdymas) violeta.tamulioniene@atgimimomokykla.lt
Jolanta-Rita Šikšnienė (Pradinis ugdymas) jolanta.siksniene@atgimimomokykla.lt
Vilma Bolienė (Pradinis ugdymas) vilma.boliene@atgimimomokykla.lt
Žydrūnė Baležentienė (Pradinis ugdymas) zydrune.balezentiene@atgimimomokykla.lt
Diana Gudavičienė (Pradinis ugdymas) diana.gudaviciene@atgimimomokykla.lt
Violeta Lekavičienė (Pradinis ugdymas) Violeta.Lekaviciene@atgimimomokykla.lt
Jolita Miliauskienė (Pradinis ugdymas) Jolita.Miliauskiene@atgimimomokykla.lt
Jūratė Jančiulienė (Pradinis ugdymas) Jurate.Janciuliene@atgimimomokykla.lt
Rūta Mickevičienė (Pradinis ugdymas) ruta.mickeviciene@atgimimomokykla.lt
Ingrida Vrubliauskaitė (Pradinis ugdymas) ingrida.vrubliauskaite@atgimimomokykla.lt
Daiva Milevskienė (Priešmokyklinis ugdymas) daiva.milevskiene@atgimimomokykla.lt
Asta Žuromskienė (Priešmokyklinis ugdymas) asta.zuromskiene@atgimimomokykla.lt
Rūta Mankauskienė (Pradinis ugdymas) ruta.mankauskiene@atgimimomokykla.lt
Tatjana Žarnauskienė (Priešmokyklinis ugdymas)  tatjana.zarnauskiene@atgimimomokykla.lt
Laima Dabrukienė (Pradinis ugdymas) laima.dabrukiene@atgimimomokykla.lt
Dalia Urniežienė (Muzika) daiva.urneziene@atgimimomokykla.lt
Aušra Klevinskaitė-Burzdžienė(Priešmokyklinis ugdymas) ausra.klevinskaite@atgimimomokykla.lt
Kristina Žakevičiūtė-Vyšniauskienė (Aglų kalba) kristina.zakeviciute-vysniauskiene@atgimimomokykla.lt

seselis

Užsienio kalbų mokytojai:

Kalbu mokytojai

Aida Balčiūnienė (Anglų k.) aida.balciuniene@atgimimomokykla.lt
Audronė Dreinienė (Anglų k.) audrone.dreiniene@atgimimomokykla.lt
Janina Jonušauskaitė (Anglų k.) janina.janusauskaite@atgimimomokykla.lt
Rovena Kvaraciejūtė (Anglų k.) rovena.kvaraciejute@atgimimomokykla.lt
Loreta Šilanskienė (Anglų k.) loreta.silanskiene@atgimimomokykla.lt
Gražina Valentukevičiūtė (Anglų k.) grazina.valentukeviciute@atgimimomokykla.lt
Daiva Dumbliauskienė (Anglų k., Vokiečių k.) daiva.dumbliauskiene@atgimimomokykla.lt
Kristina Žakevičiūtė-Vyšniauskienė (Anglų k.) kristina.zakeviciute-vysniauskiene@atgimimomokykla.lt
Nijolė Zdančiuvienė (Rusų k.) nijole.zdanciuviene@atgimimomokykla.lt
Vilija Šimkonytė (Rusų k., karjera) vilija.simkonyte@atgimimomokykla.ltseselis

Gamtos mokslų mokytojai:

Gamta
Snieguolė Tamulevičienė (Fizika) snieguole.tamuleviciene@atgimimomokykla.lt
Elita Senkevič (Chemija) elita.senkevic@atgimimomokykla.lt
Eleonora Čepulienė (Biologija) eleonora.cepuliene@atgimimomokykla.lt

seselis

Kūno kultūros mokytojai:

fizoPovilas Žarnauskas (Kūno kultūra) povilas.zarnauskas@atgimimomokykla.lt
Juozas Stankevičius (Kūno kultūra) juozas.stankevicius@atgimimomokykla.lt
Danguolė Makselienė (Kūno kultūra) danguole.makseliene@atgimimomokykla.lt
Deividas Šilanskas (Kūno kultūra, Sveikatos ugdymas) deividas.silanskas@atgimimomokykla.lt

seselis

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai:

met_matDanuta Grik (Matematika) danuta.grik@atgimimomokykla.lt
Lina Maskalenkienė (Matematika) lina.maskalenkiene@atgimimomokykla.lt
Dalia Rusinienė (Matematika) dalia.rusiniene@atgimimomokykla.lt
Mindaugas Streikus (Informacinės technologijos) mindaugas.streikus@atgimimomokykla.lt

seselis

Lietuvių kalbos mokytojai:


liet
Vaiva Gintutienė
(Lietuvių k.) vaiva.gintutiene@atgimimomokykla.lt
Rima Pakalienė (Lietuvių k.) rima.pakaliiene@atgimimomokykla.lt
Jūratė Šalengienė (Lietuvių k.) jurata.salengiene@atgimimomokykla.lt
Irena Urbonienė (Lietuvių k.) irena.urbanaviciene@atgimimomokykla.lt

seselis

Socialinių mokslų mokytojai:

etik_tikZita Lapinskienė (Tikyba) zita.lapinskiene@atgimimomokykla.lt
Saulius Lukošiūnas (Etika) saulius.lukosiunas@atgimimomokykla.lt
Stasė Kirkliauskienė (Geografija, ekonomika) stase.kirkliauskiene@atgimimomokykla.lt
Danutė Platūkienė (Istorija) danute.platukiene@atgimimomokykla.lt
Lijana Lukošiūnienė (Istorija, pilietiškumo pagrindai) lijana.lukosiuniene@atgimimomokykla.lt

seselis

Menų mokytojai:

etik_tik

Valė Šmitienė (Choreografija) vale.smitiene@atgimimomokykla.lt
Rita Mikalčienė (Akomponiatorė) rita.mikalciene@atgimimomokykla.lt
Leonas Galinis (Technologijos) leonas.galinis@atgimimomokykla.lt
Jūratė Kygienė (Dailė) jurate.kygiene@atgimimomokykla.lt
Snieguolė Tamulevičienė (Žmogaus sauga) snieguole.tamuleviciene@atgimimomokykla.lt
Vita Jasienė (Technologijos) vita.jasiene@atgimimomokykla.lt
Simona Dabrukaitė – Šarucka (Technologijos) simona.dabrukaite.sarucka@atgimimomokykla.lt

 

seselis