Mokykloje siautė socialinių mokslų virusas

Mokykloje siautė socialinių mokslų virusas

Kovo 4 – 11 d. Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykloje vyko socialinių mokslų savaitė

Kovo 4 d. – Šv. Kazimiero diena. Šurmuliavo Kaziuko mugė.

Tikybos mokytoja Z. Lapinskienė vedė pamokas apie šventą Kazimierą. Mokyklos fojė buvo rodomas pristatymas apie šventąjį.

3 pamokos metu mokyklos skaitykloje 8a kl. mokiniams vyko netradicinė istorijos pamoka – nuotraukų pristatymas ,,Baltijos kelias“. Vytautas Valentukevičius mokiniams apžvelgė labai svarbius Lietuvai dokumentus: 1918m. vasario 16d. aktą, 1949m. vasario 16d. Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio tarybos deklaraciją, 1990 m. kovo 11d. nepriklausomos valstybės atstatymo aktą. Druskininkų miesto metraštininkas papasakojo apie Sąjūdžio iniciatyvinės grupės veiklą mieste bei dalyvavimą Baltijos kelio akcijoje.

6-8 kl. mokiniai dalyvavo respublikinėje geografijos olimpiadoje ,,Gaublys“.

7a kl. dalyvavo proto mūšyje ,,Istorijos labirintuose“

Kovo 5 d. 5c kl. vyko atvira integruota technologijų – istorijos pamoka. Mokiniai pristatė Lietuvos valstybės simbolius, o paskui technologijų pamokoje juos iškepė iš tešlos. Pamoką vedė istorijos mokytoja metodininkė D. Platūkienė, technologijų mokytojos metodininkės V. Urbonavičienė ir V. Jasienė.

5a kl. mokiniai dalyvavo atviroje integruotoje istorijos – etikos pamokoje ,,Sibiro maldaknygė“. Šioje pamokoje savo atsiminimais dalijosi 11 metų Magadano lageryje praleidusi Pranė Vaišnorienė. Pamoką vedė etikos vyresnysis mokytojas S. Lukošiūnas ir istorijos mokytoja metodininkė L. Lukošiūnienė.

Per ilgąsias pertraukas aštuntokai bei septintokės visiems pristatė ,,senovinius“ vaikų žaidimus, o penktokai įdomiai sekė legendas apie Raigardą, Liškiavą, Merkinę, Druskininkus, Gedimino pilies statybą.

7c kl. mokiniai dalyvavo pilietiškumo pamokoje su LŠS Giedriaus Matulionio 103 – ios kuopos vadu R. Šerpatausku. Pamokoje buvo pristatyta Lietuvos Šaulių Sąjungos raida, jos reikšmė įtvirtinant mūsų šalies laisvę.

Penktadienį, kovo 6 d., „Atgimimo“ mokykloje vykusioje Tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Kūrybiškumas ir inovacijos – sėkmingos XXI a. mokyklos būtinybė‘‘ geografijos mokytoja metodininkė S. Kirkliauskienė bei istorijos mokytoja metodininkė L. Lukošiūnienė pristatė stendinį pranešimą ,,Kūrybiškumo ugdymas integruotose pamokose“.

Kovo 9d. – Lietuvos vardo diena. Aštuntokės Gustė ir Vėjūnė visus sveikino su Lietuvos vardadieniu. Mokyklos fojė- aštuntokės Deiros kūrybinė užduotis ,,Lietuvos vardas pasaulio kalbomis“. Po trijų pamokų visi turėjo galimybę spręsti kryžiažodžius ir laiptažodžius, paruoštus šeštokų ir septintokų. Lietuvos gimtadienį užbaigėme proto mūšiu ,,Mano kraštas – Lietuva“, kur azartiškai varžėsi šeštokai.

Tą pačią dieną 7 – 8 kl. mokiniams vyko pilietiškumo pamoka su Druskininkų miesto meru R. Malinausku. Meras mokiniams pristatė , kaip pasikeitė Druskininkai per 20 metų, papasakojo apie ateities planus. Mokiniai dalyvavo viktorinoje ir buvo apdovanoti atminimo dovanomis. Simbolinėmis dovanėlėmis buvo apdovanotos tautiškiausiai pasipuošusios klasės – 4b bei 5b .

Fizinio ugdymo mokytojai įsijungė į Lietuvos moksleivių sporto asociacijos sporto projekto ,,Op!“ organizavimą bei vykdymą. Šis projektas , kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti vyko olimpinės mylios bėgimas, kuriame dalyvavo 5-8 kl. mokiniai.

Kovo 11- osios popietę prie mokyklos rinkosi mokiniai, mokytojai, tėveliai ir net mažieji augintiniai – pasipuošę tautine atributika. Nusifotografavę bendrai nuotraukai, nešini trispalvėmis vėliavomis bei vėjo malūnėliais, visas būrys mokyklos bendruomenės narių patraukė į Laisvės aikštę. Čia susirinko Druskininkų savivaldybės žmonės bei miesto svečiai kartu švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo gimtadienį.

Tikimės, kad visą savaitę ,, siautęs virusas“ pasėjo tautiškumo, meilės bei pasididžiavimo savo Tėvyne jausmus.

Lijana Lukošiūnienė , istorijos mokytoja metodininkė