Atgimimo“ mokykla laimėjo Sporto rėmimo fondo projektą

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykla laimėjo Sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą „Sportinių erdvių saugumas – sveikatinimosi sąlyga“. Didžiajame futbolo stadione bus įrengti 4 mobilūs futbolo vartai, 4 futbolo aikštės kamuolių gaudyklės, aikštelė su 4 lauko treniruokliais. Projekto pabaiga – 2020 rugpjūčio 31d. Pagrindinis prioritetas – vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo skatinimas, bendruomenės įtraukimas į sporto veiklas

Didžiajame futbolo stadione bus įrengti 4 mobilūs futbolo vartai, 4 futbolo aikštės kamuolių gaudyklės, aikštelė su 4 lauko treniruokliais/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Įgyvendinus projektą, bus sudarytos palankesnės sąlygos sportuoti ne tik mokyklos mokiniams, bet ir visai bendruomenei, nes „Atgimimo“ mokyklos sportinė bazė yra miesto centre, gausiai lankoma miesto gyventojų, svečių bei sportininkų. Ja naudojasi ir mieste veikiantys sporto klubai.

Pagerės ir saugumas žaidimų metu – nebus keliamas pavojus aplinkinių namų gyventojų turtui (langams). Įsigyta priemonė pasitarnaus Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms 2021 metais, nes šioje aikštėje numatytos žaidynių futbolo varžybos. Mobilūs futbolo vartai pagerins aikštės ir žaidimo kokybę – vienu metu galės žaisti dvi komandos, komandose galės būti nestandartinis žaidėjų skaičius. Įsigijus ir sumontavus 4 papildomus lauko treniruoklius, pritaikytus neįgaliesiems, padidės treniruoklių aikštės funkcionalumas ir kokybė – atnaujinti treniruokliai taps saugesni.

Įgyvendinus projektą, atsiras galimybė organizuoti respublikines varžybas ir renginius. Sportinė bazė taps saugesnė, labiau prieinama įvairaus amžiaus sportuojantiems žmonėms ir įvairių poreikių sportininkams, labiau atitiks šiuolaikinius reikalavimus.

Projekte iki šių metų rugsėjo 30d. įsipareigojome surengti bendradarbiaujančių mokyklų iš Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos futbolo turnyrą ,,Kamuolys apvalus“; o vasarą – organizuoti Druskininkų savivaldybės bendruomenių spartakiadą, tinkamai pasiruošti 2021 m. Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms pagal Savivaldybės iškeltus tikslus.

Pagal Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų 12 punktą ,,Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos iš Fondo lėšų iki 93 procentų nuo tinkamomis pripažintų išlaidų sumos“, Druskininkų savivaldybė prisidės 7 procentais. Bendra projekto vertė – 30 740,00 Eur.

„Atgimimo“ mokyklos informacija