Informacija dėl laikino nuotolinio mokymosi organizavimo „Atgimimo“ mokykloje nuo 2002-03-30 iki 2020-04-13

Nuotolinis mokymas(is) organizuojamas per Eduka dienyną ir Eduka klasės platformą
Palaipsniui integruojama alternatyvi mokymosi aplinka Microsoft Office 365
Išsami nuotolinio mokymosi organizavimo tvarka įkelta Eduka dienyno informacinėje sistemoje. Kviečiame mokyklos bendruomenės narius atidžiai susipažinti su jos turiniu.
Priešmokyklinio ugdymo grupėms ir 1-4 klasių mokiniams nuotolinis ugdymas organizuojamas pagal Eduka dienyne klasių mokytojų pateiktus koreguotus tvarkaraščius. Esminės nuorodos pateiktos Tvarkoje.
5-8 ir 10 kl. mokymasis organizuojamas pagal 2019-2020 m.m. II pusmečio tvarkaraštį, derinant sinchroninį(tiesioginį, vaizdo) ir asinchroninį principus.
Sinchroninės vaizdo pamokos vedamos tada, kai pagal tvarkaraštį yra 2 pamokos iš eilės. Visi mokiniai/tėvai ir mokytojai 5-8,10 kl. papildomų vaizdo pamokų tvarkaraštį galės matyti Eduka dienyne atskirai klasei skirtoje aplinkoje.
Mokykla pagal savo galimybes aprūpino kompiuteriais visus pageidaujančius mokytojus ir labiausiai stokojančius IT priemonių mokinius kovo 23-26d.
Pirmosios savaitės nuotolinio mokymosi metu atsiradusios papildomos IT trūkumo problemos bus sprendžiamos per klasių auklėtojus. Atsiradus kitoms galimybėms aprūpinti kompiuteriais šeimas, kuriose mokosi daugiau vaikų, tai bus padaryta pagal mokyklos turimą informaciją.
Mokinių tėvai turi informuoti apie vaiko nedalyvavimą nuotoliniame mokymesi dėl ligos ar kt. priežasčių klasės auklėtojui tą pačią dieną.
Nuotolinio mokymosi metu mokykla organizuos daugumą įprastinių ugdymo funkcijų: bus teikiama individualizuota pagalba specialiųjų poreikių mokiniams, dirbs pagalbos mokiniui darbuotojai, vyks neformaliojo švietimo užsiėmimai, informaciją ir pagalbą teiks biblioteka ir pan.
Pirmosios savaitės metu mokyklos kolektyvas adaptuojasi dirbti naujomis sąlygomis, kviečiame mokyklos bendruomenės narius laikytis Tvarkoje numatytų taisyklių, būti geranoriškiems, padėti vienas kitam, laikytis karantino reikalavimų.
Dėkojame mokyklos mokytojams už nuoseklų mokymąsi, atsakingą ruošimąsi dirbti naujomis sąlygomis, gerą nuotaiką ir optimizmą, kūrybiškumą ir įdomias bandomąsias pamokas. Mokinių tėvų laukia naujas iššūkis-padėti vaikui pasiruošti pamokai, pagelbėti IT aplinkoje, paskatinti, motyvuoti. Laukiame mokinių aktyvumo vaizdo konferencijose, nuoseklaus savarankiško darbo, ramaus susikaupimo.
„Atgimimo“ mokyklos administracija