Informacija tėvams

 

Siekiant tinkamai pasiruošti naujiems mokslo metams bei užtikrinti mokinių saugumą ir COVID 19 ligos prevenciją Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigose, prašome Jūsų klasės auklėtojui ar pradinių klasių mokytojai asmenine žinute  pateikti šią informaciją, susijusią su Jūsų vaiku ( iki rugpjūčio 26 d.): 

Apibendrintus surinktus duomenis savivaldybės lygmeniu bus priimti konkretūs sprendimai dėl ugdymo proceso organizavimo. Visa informacija apie priimtus sprendimus dėl  2021 -2022 mokslo metų organizavimo Jus pasieks dar iki rugsėjo 1-osios dienos.  

Trumpai informuojame, kad vakar dienos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktose rekomendacijose planuojama,  kad ugdymas 2021 -2022 m. m. 1-4 klasių mokiniams vyks kontaktiniu būdu, ribojimus (kaukės, temperatūros matavimas, srautų atskyrimas, testavimas)  įvedant blogėjant  epidemiologinei situacijai savivaldybėje ar šalyje;  5-8 klasių ir I -IV gimnazinių klasių mokiniams ugdymas vyks kontaktiniu būdu užtikrinant mokinių srautų reguliavimą, kaukių naudojimą bei sudarant sąlygas mokinių vakcinacijai bei testavimui, o pablogėjus epidemiologinei situacijai – organizuojamas mišrus ir/ar hibridinis mokymo būdas.  

Visų mūsų bendras tikslas ir šių mokslo metų prioritetas – kontaktinis ugdymo būdas, todėl kreipiamės į Jus su prašymu bendradarbiauti užtikrinant vaikų sveikatą bei saugumą, kad turėtumėme kuo mažiau COVID 19 atvejų švietimo įstaigose, ir kad kuo mažiau  mokinių/klasių turėtų izoliuotis ir pereiti į nuotolinį ugdymo būdą.  

Pagarbiai,  

Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown