Tarptautiniai mokinių veiklos projektai – kitaip

Janina Jonušauskaitė
„Atgimimo“ mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė

„Atgimimo“ mokykla 2020 m. laimėjo tris Švietimo mainų paramos fondo administruojamos programos „Erasmus+“ tarptautinius pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerysčių projektus ir rudenį pradėjo juos vykdyti.

Projekte KA2 „Mokykimės kartu“ (angl. „Let`s learn together“) dalyvauja mokyklų bendruomenės iš Lietuvos, Čekijos ir Vokietijos (koordinatorė –Loreta Šilanskienė, pavaduotoja ugdymui, anglų k. mokytoja ekspertė).

Projekto KA2 „Laimingi mokiniai“ (angl. „Happy Students“) dalyviai – mokyklų bendruomenės iš Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos, Graikijos, Turkijos ir Italijos (koordinatorė – Janina Jonušauskaitė, anglų k. mokytoja metodininkė).

Projektas KA1 „Ugnis, vanduo, žemė, oras“ bendrai veiklai subūrė mokyklų bendruomenes iš Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos ir Turkijos (koordinatorė – Rovena Kvaraciejūtė, anglų k. mokytoja metodininkė).

Epidemiologinei situacijai kintant dideliu greičiu ir Lietuvoje, ir šalyse partnerėse, Švietimo mainų paramos fondas rekomenduoja skirti maksimalų dėmesį projekto dalyvių saugumui užtikrinti. Atsižvelgus į rekomendacijas, projektai įgyvendinami organizuojant veiklas kitaip – nuotoliniu būdu, bendraujant vaizdo konferencijose. Pandemijos laikotarpiu, bendraujant virtualiai, projektinių veiklų organizavimas ir mokymas, naudojant technologijas, yra novatoriškas. Projekto koordinatoriai ne tik du kartus per mėnesį organizuoja vaizdo konferencijas, bet ir dalijasi pamokų planais, stengiasi optimaliai įgyvendinti numatytas veiklas. Susitikimų metu buvo tariamasi, kaip bendradarbiausime ateityje, sukurtos projektus koordinuojančių asmenų socialinės grupės, apsvarstytos artimiausios veiklos, jų įgyvendinimo terminai ir išrinkti atsakingi asmenys.

Projektai sukurti, atsižvelgus į pagrindinius dalyvaujančių mokyklų nurodytus tarpkultūrinio dialogo tarp skirtingų Europos šalių ir skirtingų sluoksnių žmonių ir įtraukiojo ugdymo poreikius. Darbas, organizuotas kitaip, didina bendrumo, komandinio darbo jausmą ir ugdo atsakomybę prieš kitą.

Trijų mūsų įgyvendinamų projektų veiklos turi ir panašumų, ir skirtumų, ypač, jeigu kalbama apie tolimus tikslus. Įgyvendindami projektą „Mokykimės kartu“, koordinatorės L. Šilanskienės teigimu, mokiniai ir mokytojai gilins žinias apie sveiką gyvenimo būdą, partnerinių šalių švietimo sistemas, įgis naujų patirčių ir įgūdžių  mokytis vieniems iš kitų. Projekto „Laimingi mokiniai“ koordinatorė J. Jonušauskaitė užsiminė, kad kompiuteris yra vienintelė bendra šiuolaikinio jaunimo kalba, kuria, nepaisant atstumo ar kilmės, jie kalba. Taigi ir veiklos labiausiai susijusios su IKT programų naudojimu bendradarbiavimo ir įtraukaus ugdymo tikslais. Siekiama, kad mokiniai, kurie susiduria su ugdymosi sunkumais, pakeistų požiūrį, patikėtų savimi ir tobulintų esamus gebėjimus, naudodami kompiuterines programas.

Projekto „Ugnis, vanduo, žemė, oras“ koordinatorės R. Kvaraciejūtės teigimu, skirstant veiklas, kiekvienai projekto mokyklai buvo priskiriamas vienas iš keturių gamtos elementų: „Ugnis“ atitinka lenkų mokyklą, nes ji buvo pastatyta ant užgesusio ugnikalnio; „Žemė“ prilygsta turkų mokyklai, esančiai netoliese stalagmitų uolų; „Oras“ (arba „vėjas“) yra pagrindinis prancūzų mokyklos elementas – vėjo energijos technikų rengimas yra neatsiejama jos švietimo programos dalis. „Be abejonės, mūsų mokyklai, esančioje mineralinių vandenų kurorte, teko „Vanduo“, – sakė pašnekovė.

„Atgimimo“ mokyklos mokiniai aktyviai kuria projektų logotipuskitaip – nuotoliniu būdu. Darbas yra atsakingas ir kruopštus – sukurtas logotipo piešinys pirmiausia patenka į mokyklos atranką, o vėliau 6 laimėtojai pateiks darbus „eTwinning“ platformoje projekto šalių atrankai. Laimėjusio vaiko logotipo piešinys puoš projektą visą jo gyvavimo periodą – du metus. Projekte „Laimingi mokiniai“ vaikai jau išbandė jėgas, lavindami anglų kalbos įgūdžius, dalyvaudami „ES Kodo Savaitėje Visiems“ (angl. „EU Code Week 4 All“) ir gaudami programavimo pradžiamokslio pažymėjimus. Mūsų mokykla ir partnerių mokyklos projektinių veiklų sklaidai ir bendradarbiavimui naudoja „eTwinning“ platformą, kuri projektų įgyvendinimo procesui suteikia europinę dimensiją. Vykdomų projektų sklaida viešinama ne tik „eTwinning.lt“ platformoje, mokyklų erdvėse, bet ir interneto puslapiuose bei spaudoje. Veiklos organizuojamos, stengiantis pabrėžti ne žinių atgaminimą ar kaupimą, bet kritinį mąstymą ir įgūdžių taikymą įvairiose gyvenimiškose situacijose, padėsiančiose pajusti nedidelę asmeninę ir komandos sėkmę.

Pandemija pakoregavo dar vieno projekto veiklas. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo Ka1 (mobilumas mokymosi tikslais) projektas „Šansas“ buvo pratęstas dar pusmečiui, siekiant įgyvendinti suplanuotas veiklas. Deja, paskutinis Prancūzijoje numatytas dalyvių susitikimas jau neįvyks. Koordinatoriams ir projekto partneriams – mokykloms iš Vokietijos ir Prancūzijos – teko pasukti veiklas 180 laipsnių kampu ir sugalvoti naujų būdų, padėsiančių pasiekti projekto tikslus. Pagrindinis iš jų – paskatinti mokinius aktyviau įsitraukti į ugdymo procesą bei patiems ieškoti būdų ir metodų, kuriuos naudojant, pamokos taptų įdomesnės. Nors nuotolinės veiklos ir susitikimai niekada neatstos „gyvo“ bendravimo, vieną privalumą galima įžvelgti – projektines veiklas tenka vykdyti kitaip, daug aktyviau jas integruoti į ugdymo procesą, taip praplečiant dalyvių ratą. Dabar kartu su bendraamžiais iš partnerinių mokyklų naudodami interneto įrankį Madmagz, projekto dalyviai kuria žurnalą, kuriame dalijasi savo svajonėmis apie idealios mokyklos viziją, pasaulio ir Europos ateitį, bendrauja, keisdamiesi mintimis ir įdomybėmis apie šalis partneres, mezga naujų draugysčių saitus.

Pandemija pakoregavo narių susitikimus, privertė permąstyti veiksmus, įgyvendinant veiklas, prisiimti atsakomybę ir būti išradingiems. Novatoriškai išsprendę pirmą kliūtį, drąsiai teigiame – projektai įgyvendinami kitaip, bet ne bet kaip!

Tikimės, kad pasibaigus pandemijai, visų dalyvių europinė tapatybė sustiprės, dalyvaujant tarptautiniuose mokyklų mainuose, kuriuose mokytojai stebės ir ves pamokas, dalinsis metodine medžiaga, o mokiniai mokysis kartu su partnerinių šalių bendraamžiais bei dalyvaus bendrose organizuojamose veiklose.

“Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”