Tobulėjame su Erasmus+

Paskutinio Erasmus + Ka1 programos projekto „Mokytojų lyderystės skatinimas pereinant mokymosi paradigmos” etapo metu dalyviai vyko į dvejus stebėjimo vizitus, dalyvavo vienuose kursuose ir viename mokymo vizite.

Pavaduotoja Loreta Šilanskienė ir anglų kalbos mokytoja Rovena Kvaraciejūtė birželio 4-10 dienomis dalyvavo darbo stebėjimo vizite Jurja Dobrile pagrindinėje mokykloje Rovinj mieste, Kroatijoje. Vizito metu mokyklų atstovai lygino savo šalių švietimo sistemas, aptarė Erasmus+ programos teikiamas galimybes, dalyvavo pokalbiuose su mokyklos direktoriumi, projektų koordinatore – bibliotekininke ir psichologe, stebėjo įvairių koncentrų anglų kalbos pamokas. Dalyvės pastebėjo puikų Kroatijos moksleivių anglų kalbos lygį, nes pamokos vedamos naudojant aktyviuosius mokymo(si) metodus. Mokykla būdama labai aktyvia Erasmus+ programos dalyve sudaro sąlygas mokiniams naudoti kalbą realiose gyvenimo situacijose. Taip pat bent kartą per metus organizuojamos ekskursijos į antros mokomos kalbos šalį, Italiją ar Vokietiją, stengiantis, kad kiekvienas mokinys gerai mokėtų bent dvi Europos Sąjungos kalbas.

Anglų kalbos mokytoja Aida Balčiūnienė bei vokiečių ir anglų kalbų mokytoja Daiva Dumbliauskienė lapkričio 20-24 dienomis dalyvavo darbo stebėjimo vizite Colegio San Jose de Calasanz mokykoje Algemesi mieste, Ispanijoje. Mokytojos stebėjo kolegų ispanų vedamas pamokas, dalinosi patirtimi, susipažino su lspanijos ir Lietuvos švietimo sistemų panašumais ir skirtumais, domėjosi mokytojų, mokinių bei tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumais, įtraukiuoju ugdymu bei popamokine veikla.

Liepos 24-28 dienomis anglų – vokiečių kalbų mokytoja Daiva Dumbliauskienė ir anglų kalbos mokytoja Rovena Kvaraciejūtė dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose ,,Kompetencijomis ir projektiniu metodu grįstas mokymas(is)” Tropėjoje, Italijoje.  Mokytojos įgijo žinių ir įgūdžių, kaip, naudojant projektinį mokymosi metodą (angl. PBL), suteikti mokiniams galimybę tobulinti kompetencijas įgyvendinant įtraukiančius projektus, susijusius su realaus gyvenimo iššūkiais ir problemomis. Taip pat patobulino skaitmenines kompetencijas besimokydamos kaip ugdyti besimokančiųjų autonomiškumą ir kritinį mąstymą, įtraukiant skaitmeninį turinį į tiesioginį mokymą(si). Patobulintos kompetencijos leis mokytojoms savo mokinius paversti aktyviais pamokos proceso dalyviais, o ne pasyviais klausytojais.

Pirmą kartą, bet labai sėkmingai direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir anglų kalbos mokytoja Loreta Šilanskienė bei anglų kalbos mokytoja Rovena Kvaraciejūtė dalyvavo mokymo vizite Seyhan Danisment Gazi Anadolu Lisesi mokykloje Adanoje. Naudodamos aktyvius mokymo(si) metodus, informacines technologijas ir žaidybinius elementus mokytojos mokė turkų vaikus anglų kalbos bei dalijosi patirtimi su kolegomis ir administracija. Mokytojos vedė atviras integruotas pamokas, pamokas kitose erdvėse, daug dėmesio skyrė informacinių priemonių naudojimui ugdymo procese. Teko nelengva užduotis įtraukti kiekvieną mokinį į procesą, mat, kaip ir Lietuvoje klasėse čia mokosi po 30 moksleivių. Mokytojos džiaugėsi, kad kitokios mokymo formos, padėjo sudominti mokinius ir leido pajusti jiems užsienio kalbos svarbą realiose gyvenimo situacijose. Vizito dalyvės susitikimo su Adanos apskrities direktorato vadovu bei plėtros departamento ir tarptautinių projektų vyriausia koordinatore metu aptarė abiejų šalių švietimo sistemų panašumus ir skirtumus, dalijosi idėjomis apie būsimas partnerystes.

Grįžę dalyviai savo patirtimi dalijosi užsienio kalbų metodiniame būrelyje. Pedagogai akcentavo, kad visuose vizituose įgyta patirtis padeda jiems reflektuoti savo darbą, suteikia pasitikėjimo ir žinių kaip tobulinti mokymo procesą, kad mokinys taptų centrine pamokos dalimi, o mokytojas mentoriumi, padedančiu ugdyti reikiamas kompetencijas.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Loreta Šilanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rovena Kvaraciejūtė, anglų kalbos mokytoja

2023-10-02