„Susitikime” (angl.k.„Let’s meet together“)

„SUSITIKIME”  (angl.k.„LET‘S MEET TOGETHER“)
Janina Jonušauskaitė, anglų kalbos vyr.mokytoja, projekto koordinatorė Lietuvoje
Kovo mėnesį buvo organizuotas „Erasmus +“ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas,  lėšomis finansuoto daugiašalio tarptautinio projekto „Let‘s meet together“ (liet. „Susitikime“) dalyvių susitikimas.
Pagal oficialiai patvirtintą tarptautinio projekto planą, tarpiniame įsivertinamajame susitikime turėjo dalyvauti kviestiniai kiekvienos šalies asmenys- mokyklų vadovai, atsakingi už projektines veiklas asmenys bei šio projekto koordinatoriai. Mūsų „Atgimimo“ mokyklai atstovavo direktorė D.Časienė,  mokykloje organizuojamų projektų koordinatorė  L.Šilanskienė bei   projekto „Let‘s meet together“ koordinatorė   J.Jonušauskaitė.
Kiekvieno susitikimo metu projekte dalyvaujančių Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Turkijos, Vengrijos ir Ispanijos šalių atstovai darbo grupėse aptaria ir įsivertina įgyvendintas veiklas, svarsto, pristato ir įvertina įvykdytus užsibrėžtus tarpinius tikslus. Darbo eigoje yra iškeliami bendri bei kiekvienai mokyklai atskirai numatyti tikslai.
Praėjus pusei metų nuo paskutiniojo vizito Lietuvoje, kiekvienos šalies atstovai detaliai pristatė atliktas užduotis ir pasidalino gerąja darbo patirtimi. Projekto metu atlikti darbai ir jų galutiniai rezultatai yra talpinami platformoje adresu https://twinspace.etwinning.net  Džiaugėmės ir didžiavomės, kad paskutinis bendras visų šalių darbas apie šalių naujametinius papročius ir tradicijas, atliktas Lietuvoje, Druskininkuose, pateko ne tik į internetinę erdvę, bet ir  buvo įrištas į atskirą knygą.
Apskrito stalo diskusijų metu buvo įvardintos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės, aptarti stiprieji ir tobulintini projekto įgyvendinimo etapai bei išrinkti asmenys, atsakingi už nurodytas veiklas. Projekto dalyviai dirbo ir  atskirose grupelėse, ir didelėje bendroje darbo grupėje.
Susitikimo metu lankėmės Bailen mieste esančioje “IES Hermanos Medina Rivilla“ mokykloje, kurioje mokosi 16-18 metų  mokiniai. Joje vyko  mokinių ir tarptautinio  projekto narių  mažoji spaudos konferencija, kurios metu vos spėjome atsakinėti į mokinius dominančius klausimus. Klausimų amplitudė buvo labai plati- nuo sporto, kultūros, tradicijų, gyvenimo krypties pasirinkimo iki švietimo sistemos, pramonės ir politinių  realijų. Andalūzijos regionas, kuriame yra ir ši mokykla, garsus didžiulėmis  alyvuogių plantacijomis, pasaulyje žinomais literatūros ir meno  šedevrais,  tačiau šiuo metu čia didelė bedarbystė, siekianti  44 proc. Patys mokiniai, paklausti apie ateities planus, nutilo, susimąstė ir įsidrąsinę teigė, jog savąją ateitį mato tik sostinėje arba svetur… Sužinojome, kad  turime šiokių tokių panašumų, pavyzdžiui, mokslas yra nemokamas ir  iki 16-os metų vaikai privalo lankyti ugdymo įstaigą kaip ir pas mus, išlaikę egzaminus, gauna  pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, tačiau baigę vidurinį ugdymą laiko tik mokyklinius egzaminus. Stebėjomės, kad beveik visi mokytojai gerai moka vieną ar dvi užsienio kalbas, kad mokytojo profesija yra viena iš paklausiausių, mat atlyginimo vidurkis siekia 1800 eurų, atskaičius mokesčius. Mokytoju tampi po kelerių ar daugiau metų darbo, tik gerai pasiruošęs, patikrinęs save praktinėje veikloje ir išsilaikęs papildomus egzaminus. Labai skiriasi privačių ir valstybinių mokyklų mokytojų garantijos ir atlyginimai. Privačioje mokykloje gali dirbti ir neturintis mokytojo cenzo, o valstybinės  mokyklos  sistemingai kontroliuojamas  griežtų inspektorių. Vienas inspektorius „aptarnauja“ iki 6 mokyklų. Įdomu buvo palyginti visų projekto šalių situacijas šiuo klausimu, kuriuo ypač domėjosi mokyklų direktoriai.
Vizito  metu lankėmės savivaldybėje ir susipažinome su Linares miesto, kuriame gyvena 61 388 gyventojų, meru, kuris pristatė miesto viziją, pateikė bendrą informaciją, turizmo infrastruktūros vystymo galimybes, pristatė projektus, noriai atsakinėjo į mūsų klausimus.
Po oficialaus susitikimo su miesto meru, dalyvavome paskaitoje apie Bailen miesto svarbą istorijos tėkmėje. Buvom supažindinti su Ispanijos menu, kultūriniu paveldu.
Kovo 10-ąją, mūsų Nepriklausomybės šventės išvakarėse, mūsų delegacija pasinaudojo unikalia galimybe  pristatyti  Kovo  11-osios reikšmę Lietuvai. „Atgimimo“ mokyklos direktorė tarptautinio projekto dalyviams teigė, jog  ši, Nepriklausomybės , diena ypatinga mums ir ypač simboliška šiandien tuo, jog ji atvėrė pasaulį  jaunimui ir leido mums bendrauti, diskutuoti, dalintis gerąja patirtimi   su visais tarptautinių projektų partneriais, Europos Sąjungos bei kitų   šalių  mokytojais ir mokiniais.  Šia proga padovanojome kiekvienam projekto „Susitikime“  dalyviui  mūsų mokyklos mokinių kurtą Kovo 11-osios  atvirlaiškį ir įsiamžinome nuotraukoje, pakvietę visus dalyvius švęsti kartu su mumis mūsų šalies šventę.
Nesinorėjome išvykti taip greit, vis viliojo šiltesnis klimatas, sutiktų žmonių nuoširdumas, rūpestingumas ir nepaprastai turtinga  šalies istorija.

Trumpas sustojimas vykstant į Bailen miestą

Projekto “Let’s meet together” nariai darbinėje aplinkoje

Projekte dalyvaujančių mokyklų direktoriai

Kartu su projekto partneriais ispanais

Diskusijos su Linares miesto meru akimirka

Darbinėje aplinkoje

Darbinėje aplinkoje

Mažosios spaudos konferencijoje akimirka

Kovo 11-osios minėjimo akimirka