Tobulėjantis mokytojas – sėkmingos visuomenės garantas

Projekto komanda

2018 metais Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje pradėtas vykdyti Švietimo mainų paramos fondo finansuojamos programos Ka1 Erasmus + projektas Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas naudojant inovatyvius mokymo metodus” kaip ir visos mūsų gyvenimo sritys buvo paveiktos pandemijos. Labai sklandžiai prabėgo pirmieji projekto metai, suteikę ne tik projekto dalyviams, bet ir visai bendruomenei pridėtinės vertės, tobulinant ugdymo procesą. Juos vainikavo tarptautinė konferencija, sutraukusi kolegas iš dvylikos Lietuvos mokyklų. Deja, antrieji metai buvo lydimi ne vieno iššūkio, teko suplanuotas veiklas atidėti, o kai kurias keisti kitomis. Visgi džiaugiamės, kad įveikę sunkumus sėkmingai pasiekėme finišo tiesiąją ir projektą užbaigiame patobulinę kritinio mąstymo, kūrybiškumo, IKT, bendravimo ir bendradarbiavimo bei dalykines kompetencijas. Na, o svarbiausia turėdami kompetencijų ugdyti mokinius taip, kad jie būtų pasiruošę tinkamai įveikti jų laukiančius gyvenimiškus iššūkius.

Kadangi mūsų bendruomenė jau supažindinta su pirmų projekto metų nuveiktais darbais, dalijamės antro etapo veiklomis.

2021 m. liepos mėnesį Kroatijoje vykusiuose  „Kritinio mąstymo ugdymo” kursuose, anglų kalbos mokytoja Rovena Kvaraciejūtė ir vokiečių kalbos mokytoja Daiva Dumbliauskienė pasisėmė žinių apie kritinio mąstymo svarbą bei kokiais būdais ir metodais skatinti moksleivius kritiškai mąstyti. Tokiuose užsiėmimuose kaip „Pagerink savo komunikaciją”, „Gebėjimas spręsti problemas”, „Kas padeda geram mokytojui tapti puikiu” pateikta teorija ir praktinės užduotys padėjo pagerinti bendrąją kompetenciją, kaip valdyti informaciją ir mokyti vaikus to siekti. Mokytojos susipažino su sąmoningo mąstymo metodika, kurią grįžusios bando diegti savo pamokose.

Tuo pačiu metu fizinio ugdymo ir anglų kalbos mokytojas Deividas Šilanskas dalyvavo kursuose Kalbos mokymo metodikos naujovės” Kroatijoje. Kadangi juose didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į šiuolaikines technologijas, programėles, kurios padėtų vesti įdomesnes pamokas, labiau įtrauktų mokinius ir skatintų jų tarpusavio bendradarbiavimą, mokytojas labai patobulino IKT įgūdžius, kurių jam prireiks, nuo naujų mokslo metų pradėjus dėstyti ne tik fizinio ugdymo, bet ir užsienio kalbą.  Mokytojas išmoko naudotis Wakelet programėle, kurioje galima pačiam kurti skirtingo pobūdžio užduotis tai pačiai temai, viską sisteminti vienoje platformoje, taip taupant vis mažėjantį mokinių laisvą laiką ir supaprastinant visą užduočių atlikimo procesą. Taip pat patobulino įgūdžius kaip įvairiapusiškiau naudoti Learningapps ir Plickers programėles, tinkamas bet kokio dalyko pamokose.  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja Loreta Šilanskienė dalyvavo kursuose   „Kūrybiškumas klasėje ir jo ugdymo būdai” Kroatijoje, kurie buvo orientuoti į būdus ir strategijas,  padedančius  ugdyti mokinių kūrybinį potencialą. Kūrybiškumas ugdo naujoves, o naujovės atsiranda tada, kai mes įgaliname vaizduotę, kurią skatina pasakojimo ir vaidybos metodai. Kadangi ne visose klasėse yra skaitmeninių įrankių, todėl  kursuose buvo pristatoma  įvairi veikla ir įrankiai, kuriuos galima atlikti su technologijomis arba be jų.  Mokytoja išmoko praktinių kūrybiškumo ugdymo pavyzdžių, taip pat kaip naujose situacijose naudoti tradicinius ir alternatyvius mokymo metodus.

2021 m. rugpjūčio mėn. direktoriaus pavaduotoja Loreta Šilanskienė, anglų kalbos mokytojos Rovena Kvaraciejūtė ir vokiečių kalbos mokytoja Daiva Dumbliauskienė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimosi kursuose „Kūrybinio mąstymo ugdymas” Prahoje. Dalyvės 11 modulių  metu nagrinėjo mokymosi stilius ir intelekto rūšis, praktikavosi kaip teatrinių veiklų pagalba skatinti mokinių kūrybiškumą, spontaniškumą ir mokymosi džiaugsmo pajautą, mokėsi kaip stabdant mentalinius blokus ugdyti įvairiapusį intelektą, diskutavo kokio tipo klausimai skatina mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, sužinojo ir praktiškai išbandė kaip naudojantis Bloom taksonomija kurti kūrybišką mąstymą skatinančias užduotis. Naujai įgytos kompetencijos padės mokytojoms efektyviau organizuoti mokymo procesą ir paruošti mokinius kūrybiškai spręsti realaus gyvenimo situacijas.

2021 rugpjūčio mėn. socialinė darbuotoja Agnė Aleksonytė Gaidamavičienė ir dvi anglų kalbos mokytojos, Audronė Dreinienė ir Janina Jonušauskaitė, dalyvavo kursuose „XXI amžiaus įgūdžių mokymas ir mokymasis“ Maltoje. Mokymų metu buvo analizuojami svarbiausi mokymo ir mokymosi 21 amžiuje elementai. Buvo aptarta ir susipažinta su darbo metodų įvairove, mokant įvairius dalykus ir juos integruojant. Dalis metodų buvo atliekami praktiškai ir išbandyti kursų metu, kas leido įsijausti į mokinio vaidmenį. Vyko diskusijos su kitų šalių kolegomis apie darbo specifiką su šiuolaikiniais vaikais, bendravimą su tėvais ir bendradarbiavimą su kolegomis. Dar vienas svarbus šių kursu uždavinys, tai anglų kalbos tobulinimas, kuris taip pat buvo įgyvendintas. Kursų metu mokytojos įgijo aukštesnę profesinės veiklos kompetenciją. Vizitas padėjo geriau pažinti ir suprasti kitas kultūras, išplėtė žinias apie kitų šalių švietimo sistemas, leido pasijusti globalaus pasaulio dalimi. Įkvėpė teigiamiems pokyčiams, paskatino ieškoti naujovių bei keisti darbo su mokiniais stilių. Kursų metu buvo užmegztas ryšys ir susitarta dėl bendradarbiavimo galimybių su kitomis Europos šalimis organizuojant Erasmus+ bendradarbiavimo projektus.

Spalio mėnesį dalyviai organizuos kūrybines dirbtuvėles kolegoms pasidalinti naujai įgytais gebėjimais ir pasiūlys paties praktiškai išbandyti naujus metodus ir internetines programėles, kurių pagalba mokytojams bus lengviau organizuoti savo pamokas taip, kad mokinys taptų aktyvus dalyvis, o ne pasyvus stebėtojas, nes kaip sakė graikų filosofas Plutarchas „ Mokinys – ne indas, kurį reikia pripildyti, o fakelas, kurį reikia uždegti.“

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą“.

Projekto komanda