13-asis respublikinis partizanų dainų festivalis “Laisvės kelias”

„Neužmiršk, kas esi, mielas broli, neužmiršk, kas lietuviui brangu!” 

Gruodžio 1 d. Druskininkų “Atgimimo” mokykloje vyko 13-asis respublikinis partizanų dainų festivalis “Laisvės kelias”, skirtas Lietuvos kariuomenės pulkininkui-leitenantui, Pietų Lietuvos partizanų pirmajam vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui atminti. Įžengusius mokyklos foje pasitiko ankstesnių festivalių vaizdai skaidrėse, ekspozicija Lietuvos laisvės kovos tema. O atvykusių tądien buvo daug: festivalio dalyviai ir svečiai vos tilpo mokyklos aktų salėje. Renginį pradėjo mokytojas Saulius Lukošiūnas prabildamas Juozo Vitkaus-Kazimieraičio –– Pietų Lietuvos partizanų vienytojo ir pirmojo vado – žodžiais, o buvę ir esami “Atgimimo” mokyklos mokiniai Dominykas, Miglė, Nojus ir Rugilė atliko meninę inscenizaciją rūsčios partizanų kasdienybės tema. Visi pagerbė žuvusius partizanus tylos minute, o šauliai nunešė gėles į Nemunėlio žūties vietą. Renginio vedėja Rugilė pakvietė festivalį pradėti Druskininkų tremtinių ir politinių kalinių chorą, minintį 35-erius savo veiklos metus. Choras atliko dainą “Atsiskirsiu nuo jūsų”. Renginio vedėjas Dominykas pristatė festivalio svečius: Ronaldą Račinską, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdantįjį direktorių, Ingridą Vilkienę, Tarptautinės komisijos švietimo programų koordinatorę, vykdomojo direktoriaus pavaduotoją, Lietuvos Respublikos Seimo narius Paulę Kuzmickienę ir Zenoną Streikų, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinį direktorių Arūną Bubnį, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovę Ramunę Driaučiūnaitę, Druskininkų švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Liną Černiauskienę, Druskininkų kultūros centro direktorę Raimondą Varaškaitę. Kultūros centro direktorė pasveikino su sukaktimi Tremtinių ir politinių kalinių chorą, teigdama, kad tai ypatingas choras, kurio pavadinime skamba mūsų šalies istorija, priminė, kad šis choras susikūrė dar tada, kai nebuvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, ir perdavė Druskininkų vicemero sveikinimus choro vadovei Antaninai Laurenčikienei ir koncertmeisterei Jūratei Bujokienei. Chorą ir jo vadovę sveikino Ronaldas Račinskas, dėkodamas už puikią istorijos pamoką jaunajai kartai. Dominykas Lukošiūnas pristatė partizanų dainų festivalio “Laisvės kelias’ rėmėjus: Druskininkų savivaldybę, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą, Tarptautinę komisiją nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Druskininkų kultūros centrą,  festivalio  namus – Druskininkų “Atgimimo” mokyklą. Sveikinimo žodį tarė  Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti generalinis direktorius Arūnas Bubnys ir įteikė padėką choro vadovei Antaninai Laurenčikienei. Toliau renginio svečiai ir dalyviai pasinėrė į skaudžią, bet šviesią partizanų dainų gelmę. O dainų upė plaukė vilnydama  liaudies dainos lyrizmu, kovingu roko ritmu, romanso vilnelėmis, šokio ir dainos sutartine… Partizanų dainas atliko ansambliai iš Ariogalos gimnazijos, Daugų Vlado Mirono gimnazijos, Varėnos “Ąžuolo” gimnazijos, Kėdainių “Aušros” progimnazijos, Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazijos Bartninkų Jono Basanavičiaus skyriaus, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos, Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos. Renginio vedėjas Dominykas pristatė atvykusį  svečią – Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109-osios kuopos vadą kapitoną  Kęstutį Valentą ir pakvietė žodį tarti Lietuvos Respublikos Seimo narį Zenoną Streikų. Zenonas Streikus sakė: “Mane sugraudino ką tik skambėjusi daina, sunku kalbėti. Pats pagrindinis mūsų tautos ginklas – tai daina, padėjusi ištverti visus sunkius išbandymus, okupacijas, tremtis, kankinimus. Savo valstybės laisvę Sausio įvykiuose mes laimėjome  daina, ne ginklu. Graudu, kad šiandien, gyvendami Nepriklausomoje Lietuvoje, mes klausome šių puikių dainų tokioj kuklioj mokyklos salėj, kaip partizanai susirinkę. LRT skiria didelį dėmesį ivairiausiems šou, o neparodo tinkamo dėmesio šiam mūsų tautos ginklui – partizanų dainai. Partizanai atlaikė, nes skambėjo daina. Džiaugiuosi, kad yra daigas, sėkla, linkiu, kad ji sudygtų, kad Lietuvos televizijoje, radijuje skambėtų daugiau lietuviškų dainų, nes dabar jų eteryje skamba net mažiau, nei sovietų okupacijos metais. Skambant dainai, jos perteikiamas būties grožis persikelia į žmogaus vidų ir skamba toliau jame. Ypač įtaigiai skamba partizanų daina, dainuojama atlikėjų, pasipuošusių tautiniais drabužiais ar kario uniforma.” Seimo nario Zenono Streikaus kalbą palydėjo gausūs plojimai, nes šiam festivaliui tikrai ankštoka mokyklos salėje, partizanų dainose skleidžiasi toks istorijos išbandymuose atsidūrusio žmogaus dvasios grožis, kad jas girdinčiam norisi juo dalintis su tūkstančiais, ypač jaunąją karta. Antrąją festivalio dalį pradėjo Vilniaus Pranciškaus Skorynos gimnazijos ansamblis.  KTU Vaižganto progimnazijos ansamblio atliekama daina “Rūtos geležinės” užbūrė sodriu roko ritmu ir jaunatvišku ryžtu. Kauno Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus solistė Mėta Motiekaitytė, pasipuošusi šventine kadetų uniforma, įspūdingai atliko dainą “Niekuomet neužmirš didvyrių”. Partizanų dainas atliko ansambliai ir solistai iš Alytaus Likiškėlių progimnazijos, Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus, Druskininkų “Saulės” pagrindinės mokyklos. Tautiškai pakiliai skambėjo Alytaus Putinų gimnazijos mišraus šaulių ansamblio daina “Mėnulis – tikras tėvas jo”, o Balbieriškio pagrindinės mokyklos ansamblis kvietė sudainuoti Lietuvą. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos moksleivių atliekama daina “Nesuės nesugrauš” nuskambėjo pačia tikriausia laisvos, saugios ateities viltimi: “Mes išnešim ant rankų, Tėvyne, kaip rasos krikštoliuką tave!” Festivaliui baigiantis dainą “Vakarėjant” atliko Druskininkų moterų ansamblis, vadovaujamas Virginijos Šedienės. Renginį užbaigė Druskininkų “Ryto” gimnazijos ansamblis ir šokių studija “Decima”:  daina “Brolis” persipynė su basakojų baltai pasipuošusių šokėjų šokiu. Dainos ir šokio sutartinė nuskambėjo tarsi už mūsų laisvę galvas padėjusių brolių apraudojimas, lyg šviesus atsisveikinimas-pasisveikinimas su broliu partizanu laiko tėkmėje… Padėkos žodį tarė “Atgimimo” mokyklos direktorė Aušra Keturkienė, sakydama, kad gera, lengva būti partizanų dainų “Laisvės kelias” festivalio namuose, kai renginį kuria mokytojai Lijana Lukošiūnienė, Saulius Lukošiūnas, Vaiva Gintutienė, Valė Šmitienė, Vaclava Remenčienė, Ronata Balkaitienė, Gabrielė Gudaitienė, Jūratė Kygienė. “Nuostabu matyti renginio vedėjus – buvusius ir esamus mokinius. Noriu padėkoti visiems dalyviams.”- teigė Aušra Keturkienė ir įteikė festivalio dalyviams padėkas. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdantysis direktorius Ronaldas Račinskas padėkojo “Atgimimo” mokyklos direktorei Aušrai Keturkienei, moksleiviams ir visam mokytojų kolektyvui. Padėką išsakė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius Arūnas Bubnys, linkėdamas plėsti veiklą ir atnaujinti Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus patalpas. Renginio svečiai, šeimininkai ir dalyviai atsisveikino linkėdami vieni kitiems kitąmet vėl susitikti “Laisvės kelyje”. Kitaip ir negali būti, nes dainavome:  

Juk dainų tokių esama – 

Jos per amžius išlieka – 

Eikim, broliai ir seserys – 

Sudainuokime Lietuvą! 

                                                                 “Atgimimo” mokyklos mokytoja Jūratė Šalengienė