„Laisvės kelias 2022“ „Atgimimo“ mokykloje

Lapkričio 24 d. į „Atgimimo“ mokyklą rinkosi Partizanų dainų festivalio „Laisvės kelias“ dalyviai, svečiai iš visos Lietuvos. Mokyklos aktų salėje, papuoštoje Vyčio kryžiumi, apipintu trispalve juostele – simboliniu partizanų ir visos lietuvių tautos keliu į Tėvynės laisvę, festivalį pradėjo „Atgimimo“ mokyklos tercetas, vadovaujamas mokytojos R.Balkaitienės. Ekrane keitėsi partizanų veidai, siluetai, įamžinti nuotraukose įvairiais metų laikais, o moksleiviai dainavo „Kada, mamyte, grįš tėvelis?“. Mokytojas, Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus direktorius Saulius Lukošiūnas pakvietė pagerbti žuvusių partizanų atminimą tylos minute, o Druskininkų šaulių kuopos nariai padėjo gėles prie “Mergelės akių” memorialo Dainavos apygardos partizanams. S.Lukošiūnas papasakojo apie jau 12-ojo Partizanų dainų festivalio „Laisvės kelias“ pradžią, padėkojo jo iniciatoriui Gintautui Kazlauskui, visada buvusiai šalia mokytojai Ritai Mikalčienei, visada palaikiusiai šį renginį ilgametei „Atgimimo“ mokyklos direktorei Danutei Časienei, S.Lukošiūnas pristatė festivalio svečią – LGGRTC generalinį direktorių Arūną Bubnį ir kitus garbius svečius. Genocido centro generalinis direktorius A.Bubnys pasveikino visus dalyvius ir pasidžiaugė, kad yra puoselėjamos laisvės kovų tradicijos. Taip pat pasveikino Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus direktorių S.Lukošiūną su 26 metų muziejaus įkūrimo sukaktimi. A.Bubnys įteikė padėkas Druskininkų mero pavaduotojui L.Urmanavičiui, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorei A. Keturkienei, KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109-osios kuopos vadui Kęstučiui Valentai, Druskininkų šaulių kuopos vadui Ramūnui Šerpatauskui, ilgamečiam Druskininkų urėdui, tremtiniui Viktorui Klimui, Lietuvos partizanų rėmėjai Angelei Ūselytei-Priekulienei, tremtinių ir politinių kalinių choro vadovei Antaninai Laurenčikienei, kraštotyrininkei, mokytojai Eugenijai Sidaravičiūtei, politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkei Stasei Indziulienei, visuomeninės organizacijos „Atmintis“ pirmininkui Gintautui.Kazlauskui. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti direktorius Ronaldas Račinskas, padėkojęs už gyvos istorijos pamokas „Atgimimo“ mokyklai, jos direktorėms, visoms mokykloms, kurios per dainą mokosi savo krašto istorijos, įteikė padėkas „Atgimimo“ mokyklos direktorei A.Keturkienei bei festivalio organizatorei, nematomai jo sielai Lijanai Lukošiūnienei, o tremtinių ir politinių kalinių chorui – saldžią dovanėlę. Druskininkų vicemeras L.Urmanavičius pasidalijo prisiminimais apie savo senelį, kuris teigė: „Aš prisiekiau Lietuvai“. Renginio vedėjai Gabrielė ir Augustas į sceną vieną po kito kvietė ir pristatinėjo solistus, vokalinius ir etnografinius ansamblius. Pirmieji dainą „Oi sakalėli“ atliko „Atgimimo“ mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos D.Urniežienės. Scenoje skambėjo ir pačių mokinių užrašytos partizanų dainos. Tai Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos ansamblio daina „Atdaryk langą nuo sodo pusės“ ir Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos moksleivių ansamblio daina „Burkuoja balandžiai po langu“. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos etnokultūros būrelis ne tik padainavo dainą „Dolijute, kelkis, broliukai“, bet, atlikdami sutartinės priedainį, papasakojo apie mūšį Labanoro girioje, pagerbė paskutinį savo krašto partizaną Stasį Guigą – Tarzaną. Skambėjo Vilkaviškio rajono Sūdavos pagrindinės mokyklos, Vilniaus Pilaitės gimnazijos, Marijampolės Sasnavos pagrindinės mokyklos, Prienų rajono Balbieriškio pagrindinės mokyklos, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos, Alytaus rajono Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus, Alytaus Jotvingių gimnazijos, Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos, Daugų Vlado Mirono gimnazijos, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos, Raseinių rajono Ariogalos gimnazijos, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos moksleivių atliekamos partizanų dainos. Alytaus pradinės mokyklos „Sakalėlis“ folkloro ansamblis savo atliekamai dainai pritarė senoviniais muzikos instrumentais. Dainą „Partizanų motinai“ atliko Druskininkų tremtinių ir politinių kalinių choras, vadovaujamas A. Laurenčikienės. Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos vokalinis ansamblis „Lenok“ atliko dainą „Ant aukštų kalnelių“ ir baltarusių dainą „Pogonia“ (liet.Vytis). Festivalį užbaigė visų renginio dalyvių ir svečių daina „Palinko liepa šalia kelio“.Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorė A.Keturkienė dėkojo už labai prasmingą pilietiškumo pamoką ir įteikė padėkas bei atminimo dovanėles visiems festivalio dalyviams. Taip pat A. Keturkienė įteikė Tarptautinės teisingumo komisijos vykdomojo direktoriaus Ronaldo Račinsko padėkas „Atgimimo“ mokyklos mokytojams, šio tradicinio partizanų dainų festivalio organizatoriams: L.Lukošiūnienei, S.Lukošiūnui, V.Gintutienei, J.Šalengienei, V.Šmitienei, G.Gudaitienei, A.Urniežienei, „Atgimimo“ mokyklos mokinių tarybai. Skruostus gėlė lapkričio speigas, o širdį – dainos žodžiai: „Menu, atbridot jūs per sniegą baltučiai tartum angelai, švietė rožiniai tavo skruostai, skundeisi tu, kad sušalai…“ Bet, kaip sakė Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos moksleivė, pasakojusi apie atvertą partizanų ryšininkės Neužmirštuolės dainų skrynią, „Atminkime partizanus, nes be jų nebūtų ir mūsų“. Tegu tęsiasi Laisvės kelias, teskamba partizanų dainos – „kad išliktų taurus ir garbingas žmogus, jis – nešiotojas dieviško prado.“Jūratė Šalengienė,Druskininkų ,,Atgimimo’’ mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Nuotraukos iš „Mano Druskininkai“ Facebook puslapio ir „Atgimimo“ mokyklos asmeninio archyvo.