Naujos mokytojų patirtys su Erasmus+

Kovo 2 dieną  Erasmus+  Ka1 programos „Mobilumas mokymosi tikslais“ projekto „Mokytojų lyderystės skatinimas pereinant prie mokymosi paradigmos“ dalyviai dalijosi gerąja patirtimi apie nuveiktus darbus. 2020 metais prasidėjęs projektas dėl pandemijos buvo pratęstas dar vieneriems metams. Projektas apima tris veiklos sritis – mokytojų dalyvavimą kursuose, stebėjimo vizitus ir mokymo vizitus. Dalyviai pristatė, kaip jiems pavyksta praturtinti savo mokymo procesą naujai įgytomis užsienio patirtimis.

Vokiečių – anglų kalbos mokytoja Daiva Dumbliauskienė pristatė, kaip jos kartu su pavaduotoja ugdymui Virginija Žėkaite lankytoje mokykloje Vokietijoje stebėjo įtraukiojo ugdymo patirtį. Aspe mokykla jau dešimt metų atvira įvairių rasių, tautybių ir gebėjimų mokiniams, padedanti kiekvienam ugdyti savo gebėjimus ir rasti savo vietą mokymo procese. Socialinė pedagogė Agnė Gaidamavičienė, pradinių klasių mokytojos Rūta Mickevičienė ir Violeta Vaitukevičienė stebėjo, kaip ugdomi pradinukai Ispanijoje. Kolegas jos pakvietė išbandyti vieną populiarų metodą „Kas aš?“, efektyviai padedantį ugdyti kalbinius mokinių gebėjimus.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Šilanskienė ir anglų kalbos mokytoja Audronė Dreinienė trumpai pristatė visame pasaulyje garsėjančią suomių švietimo sistemą, nes šioje šalyje dalyvavo kursuose “Effective pedagogies for 21st Century Learning” (liet. „Efektyvi XXI a. mokymo pedagogika“). Dalyvės taip pat pasidalino savo pamokose išbandytu naujai išmoktu metodu “Jigsaw”  (liet. Dėlionė), puikiai atspindinčiu mokymosi paradigmą.

Buvo pristatyti kursai “Outdoor learning”, “New trends in P.E”  (liet. „ Mokymasis lauke“, „Naujos fizinio ugdymo mokymo tendencijos“),  kuriuose Ispanijoje rugsėjo mėnesį dalyvavo fizinio ugdymo mokytojai Deividas Šilanskas ir Povilas Žarnauskas.

Anglų kalbos mokytoja Aida Balčiūnienė ir matematikos mokytoja Lina Maskalenkienė džiaugėsi įdomiais ir intensyviais kursais Kroatijoje Teaching the fun way in the digital era“ (liet. „Smagus mokymas skaitmeninėje eroje“). Mokytojos taip pat pristatė įrankį „Stop motion“ (liet. „Sustabdytas judesys“), lengvai padedantį mokiniams ugdyti(s) skaitmeninę kompetenciją.

Pavaduotoja ugdymui Janina Jonušauskaitė ir anglų kalbos mokytoja Kristina Žakevičiūtė-Vyšniauskienė dalyvavo kursuose “Leadership and management in schools“ (liet. „Lyderystė ir vadyba mokyklose“)  Italijoje. Mokytojos dalijosi patarimais, kaip efektyviai spręsti problemas, valdyti konfliktus ir praktikuoti įvairius lyderystės įgūdžius.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Loreta Šilanskienė, Rovena Kvaraciejūtė, projekto koordinatorės