“Po susitikimų norisi daugiau šypsotis”…

“Po susitikimų norisi daugiau šypsotis”…
Aida Balčiūnienė, “Atgimimo” mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė, mokyklos Tėvų saviugdos klubo vadovė

 

Visai netrukus rugsėjis kvies į klases. Baigsis katino dienos mokiniams, mokytojai greit įsisuks į darbo ritmą. Nuoširdžiai dirbantys ir uolūs mokytojai bei mokyklų vadovai tęs pradėtus darbus, tikriausiai įgyvendins naujas idėjas.
Šie mokslo metai “Atgimimo” mokykloje ženklina trečius metus gyvuojančio Tėvų saviugdos klubo, įkurto mokyklos, iniciatyva, veiklą. Nuo 2015 metų gegužės vieną kartą per mėnesį po darbų ugdytinių tėveliai ir mokytojai renkasi į užsiėmimus mokykloje, bendrauja su Lietuvos Tėvų forumo moderatore Jolanta Lipkevičiene, išklauso jos patarimų, tobulina emocinio raštingumo, bendrumo, socialinio jautrumo, asmeninės ir socialinės patirties įgūdžius, mokosi klausyti ir išklausyti, kalbėti, suprasti kitą ir atrasti tinkamą sprendimą. Jaunuomenė, sako Jolanta, turi gauti žinią, kad žmogus ir jo bendravimas – tai aukščiausios vertybės žemėje, kad kiekvienas esame svarbi visumos dalis, turinti vis kitus savo uždavinius ir misiją. Saviugdos klube ,,tirpsta“ griežta nuostata – koks turi būti vaikas, kurį galėtum įsprausti į nusistovėjusius standartus.
Ne vienas tėtis ar mama yra išgyvenę tokių situacijų, kai neaišku, kaip tinkamai pasielgti, nenueinant lengviausiu keliu pasroviui ir nepaliekant vaiko širdyje nuosėdų, nekaltinant mokytojų ar draugų, o stengiantis pasverti, suprasti, nepadaryti nedovanotinų klaidų. Dvejus metus vykę Tėvų saviugdos klubo narių susitikimai subūrė mokytojus, jaunus ir iniciatyvius tėvus, kurie nori auklėti savo vaikus ne iš jausminės patirties, intuityviai, bet išeiti iš situacijos remiantis į vaiko ateitį orientuota metodika, vadovaujantis psichologinėmis ir socialinės pedagogikos žiniomis. Pirmieji susitikimai vyko pagal Saviugdos klubų projekto metodiką, remiantis Stephen R. Covey“ knyga „7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai“. Vėliau pagal poreikį ir tėvų pageidavimus pradėtos gvildenti kitos aktualios problemos, vykdomos įvairios diskusijos. Šiuo metu ypač jautrios temos -“Patyčios ir kaip jų išvengti”, “Paauglystės iššūkiai”, taip pat daugeliui tėvų buvo svarbu ir įdomu kuo daugiau sužinoti apie konfliktinių situacijų tiek namuose, tiek mokykloje sprendimo būdus. Užsiėmimų metu akcentuojama tėvų ir vaikų tarpusavio ryšio stiprinimo svarba, pažadinanti vaiko pasitikėjimą savimi, leidžianti skleistis jo kūrybiškumui. Tėvai ieško kelių ir būdų, leidžiančių vaikams pasitikėti savimi, būti laimingiems, džiaugtis atsakomybe bei sėkmingai sprendžia vaiko ugdymo ir auklėjimo klausimus.
Į klubo veiklą aktyviai įsitraukę 14-16 tėvelių, norinčių geriau pažinti savo augantį vaiką ir tobulinti savo, kaip tėvų, kompetencijas. Susitikimai, vykstantys vieną kartą per mėnesį, yra labai laukiami. Tėvų saviugdos klubo moderatorė Jolanta Lipkevičienė yra profesionalus, šviesus, pozityvus ir turintintis daug teorinės bei praktinės patirties žmogus ir, žinoma, puiki savo srities specialistė. Jos nuomone, tvarioms bendruomenėms formuotis mokyklose trukdo egocentrizmas, kai siekiama asmeninės sėkmės sumenkinant šalia esantį. Trukdo stigmatizuojanti klaidas pedagogika, silpni emocinio raštingumo, dialogo kultūros pagrindai, užspaustas kūrybiškumas, atmetamas dvasingumas.
Aš pati susitikimų metu įgaunu daugiau pozityvių minčių. Bendraudama su vaikais ir bendradarbiais, lengviau randu kompromisus. Įgijau didesnį pasitikėjimą savo jėgomis. Saviugdos klubo susitikimų laukiu su dideliu nekantrumu. Jie įkvepia, suteikia jėgų, pasitikėjimo savimi, leidžia objektyviau pažvelgti į gyvenimiškas situacijas, pasimokyti iš kitų ir pastebėti gerus žmones aplink. Į klubą atėjau vedina smalsumo, noro geriau sutarti su vaikais. Čia išmokau kurti saugią, jaukią aplinką namuose, kuri išplaukia iš mano nusiteikimo ir vidinės ramumos, išminties. Tai laikas sau, kuris kasdieniame bėgime yra labai svarbus ir naudingas.
„Šio klubo dėka, mes, tėvai, galėjome artimiau susidraugauti, išmokome išgirsti vieni kitus, priimti kitų nuomones, pasisakyti apie savo problemas viešai. Diskusijų metų galime įsivertinti, padėti vieni kitiems, pasidalinti savo patirtimi, žiniomis. Man labai patinka aplinka- geranoriška, draugiška, nuoširdi ir atvira. Esu dėkinga visiems klubo nariams”,-sako Ilona Juozaponienė, mokinio mama, klubo narė.
“Tėvų saviugdos klube nėra beviltiškumo sienos, kuria šiuo metu apsistačiusi didelė dalis visuomenės. Čia nėra žodžio “neįmanoma”, pozityvumas ir paskata veikti – šio klubo variklis. Todėl aš tikrai dar sugrįšiu įkrauti savęs teigiamu “kuru”, -teigia Giedrė Norvydienė, dviejų mokinių mama.

“Dėkoju už galimybę į save ir kitus pažvelgti kitaip, kitaip žiūrėti į dalykus, kurie anksčiau atrodė lyg nesvarbūs. Po susitikimų norisi daugiau šypsotis, pastebėti, nuveikti daugiau nei iki šiol”,- sako Žydrūnė Baležentienė, dviejų mokinių mama ir mokytoja.
“Užsiėmimų metu gaunu daug teigiamos energijos, žinių, sužinau įdomių dalykų, tobulėju,- išvadą daro Angelė Paulėkaitė, mokinės mama, pati daug dirbanti su jaunaisiais druskininkiečiais.
Mums ši mokymosi praktika labai svarbi, nes auga nauja, kitokia vaikų karta, labai jautri, kūrybiška, turinti kitokius prioritetus, inovatyvi; jai jau nebetinka senelių patirtinė auklėjimo metodika, tačiau esminės vertybės turi būti puoselėjamos.
„Mokomės visi kartu, kaip užauginti laimingą vaiką šiuolaikiniame greitai besikeičiančiame pasaulyje išsaugant tėvų ir vaikų pagarba ir meile grįstus santykius. Norime keisti ir keistis, norime tobulėti ir siekti, kad visi mūsų ugdomi vaikai pažintų save, atrastų savo vietą gyvenime, būtų laimingi ir augdami, ir užaugę“,- sako mokyklos direktorė Danutė Časienė.
Maloniai kviečiame į paskaitas ir susitikimus, kurių metu ir šįmet diskutuosime įvairiausiomis temomis, dalinsimės asmenine patirtimi, ieškosime problemų, susijusių su augančiu vaiku, sprendimo būdų.