„Atgimimo“ mokykloje – Vasario 16-osios vainikas Lietuvai

Vasario 16-ajai „Atgimimo“ mokyklos mokytojai pradėjo ruoštis iš anksto, siūlydami šventės kūrimo idėjas, pasiskirstydami veiklas, kad kiekvienas būtų įtrauktas į šventės scenarijų. Jį sukūrė Tolerancijos centro vadovė mokytoja Lijana Lukošiūnienė.  Šventę, kaip ir svečius, pasitinkame prie  namų durų, tad vasario 15 d.  mokyklos fojė puikavosi mokinių ir mokytojų rankomis sukurta geltonų, žalių ir raudonų žiedų instaliacija „Tautinis vainikas“, prie kurio fotografavosi mokiniai ir mokytojai, o „Atgimimo“ mokyklos mokinių tarybos nariai kalbino mokyklos bendruomenę Vasario 16-osios tema. Respondentai  Vasario 16-ąją įvardijo kaip Lietuvos nepriklausomybės, laisvės, rimties ir susikaupimo šventę, kaip svarbią dieną, kurios esmę nusakė šviesiais žodžiais: laimė, laisvė, atvirumas, viltis, vienybė, džiaugsmas, rimtis, garbė, Tėvynė, Lietuva… Šventinę nuotaiką kūrė skaityklos vedėjos Vilmos Krasnickienės sukurtos skaidrės, primenančios ankstesnių Vasario 16-osios švenčių akimirkas.

Vasario 15 d. pamokų  veiklas mokytojai planavo siekdami gilintis į Lietuvos laisvės, valstybingumo, tautiškumo temas. Šias veiklas koordinavo pavaduotoja Loreta Šilanskienė. Pirmąją pamoką visa mokykla pradėjo sugiedodama Lietuvos himną. Ketvirtos klasės per pirmą pamoką rinkosi į sporto salę, kur vyko renginys „Tautiškos estafetės“, skirtas Vasario 16-ajai. Šioje pamokoje dalyvavo Druskininkų švietimo skyriaus vedėja Diana Brown, Druskininkų sporto centro direktorius Gintaras Šikšnys ir jo pavaduotojas Gintaras Grigas. Renginio metu 3 klasių mokiniai buvo apdovanoti plaukimo pažymėjimais, o priešmokyklinių klasių mokiniai kartu su choreografijos mokytoja V. Šmitiene šventinę nuotaiką sukūrė šokio ritmu. Antros pamokos metu sporto salėje tinklinio turnyre varžėsi 7-8 klasės. Turnyrą laimėjo aštuntokai. Visi mokytojai šios dienos pamokas skyrė Valstybės atkūrimo dienai. Mokiniai siuvo Trispalves, pynė jas iš popieriaus juostelių, tapė teminę kompoziciją, gamino logotipą, kūrė ketureilį, akrostichą apie Lietuvą, žaidė kahoot „Ką žinai apie Lietuvą?“, „Lietuva Europoje“, varžėsi viktorinose, pristatinėjo savo projektus „Mano Lietuva“, „Tarpukario Lietuvos pasiekimai“, klausė paskaitos „Kelias į Lietuvos valstybingumą“ ir dalyvavo diskusijoje, žiūrėjo filmus „Kelias į nepriklausomybę“, „Lietuvių kalendorinės ir valstybinės šventės“, kūrė maldą už Tėvynę… Technologijų mokytoja Simona Šarucka kolegas subūrė saldžiai atokvėpio valandėlei per ilgąją pertrauką ir pavaišino tortu, kurį iškepė šiai šventinei dienai.

Prieš penktą pamoką visa mokyklos bendruomenė susibūrė mokyklos stadione akcijai „Trispalvė“, kurią koordinavo mokytoja Valė Šmitienė. Priešmokyklinių, 1-4 klasių mokiniai, nešdami Lietuvos vėliavos spalvų balionus ir kitą šventinę atributiką, rikiavosi suformuodami ratus: geltoną – priešmokyklinių klasių, žalią – 1-2 klasių, o raudoną – 3-4 klasių mokiniai. Aplink juos į šventinę rikiuotę sustojo  pasipuošę šventine atributika 5-8 klasių mokiniai ir mokytojai. „Atgimimo“ mokyklos direktorė Aušra Keturkienė pasveikino šventinės rikiuotės dalyvius su Vasario 16-ąja. Iškėlę Trispalves mokiniai skandavo „Lietuva!“, o stadiono taku aplink šventinę rikiuotę nešdami vėliavas bėgo fizinio ugdymo mokytojai Deividas Šilanskas, Danguolė Makselienė, Povilas Žarnauskas ir po du kiekvienos klasės mokinius. Akciją stadione dronu filmavo Druskininkų turizmo ir informacijos centro darbuotojas Marius Dovidauskas. Visus šventinės dienos renginius, įspūdingiausias akimirkas fotografavo bibliotekos vedėja Gabrielė Gudaitienė.

Nupynę gražiausių žiedų, žodžių, kūrinių, darbų  vainiką savo mylimai Tėvynei Vasario 16-osios proga, iškėlę ir pagerbę Trispalvę sveikiname visus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

                                                                                                               Mokytoja Jūratė Šalengienė