Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena „Atgimimo“ mokykloje Sausio 13-osios rytą kiekvieną, įžengusį į „Atgimimo“ mokyklos vestibiulį, pasitiko daina ir Laisvės gynėjų dienos tematikos vaizdai ekrane. Svarbiausia informacija apie Sausio 13-osios įvykius, jų reikšmę, žuvusius Laisvės gynėjus eksponuojama stende, kurį parengė mokytoja Valė Šmitienė ir mokyklos mokinių taryba. Susimąstyti apie šią dieną kvietė mokytojos Jūratės Kygienės mokinių piešinių paroda didžiajame koridoriuje, o sužinoti daugiau galima užsukus į biblioteką ir aplankius Sausio 13-osios leidinių parodą. Vaizdinę informaciją sukūrė ir apipavidalino bibliotekos darbuotojos Vilma Krasnickienė, Gabrielė Gudaitienė.

Pirmą pamoką pradėjome pilietine akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija”. Žvakučių šviesoje mokytojai su mokiniais prisiminė žuvusius Laisvės gynėjus, aptarė šios dienos svarbą ir prasmę Lietuvos istorijoje ir kiekvieno lietuvio gyvenime.

Pilietiškumo pamoka vyko kieme prie mokyklos aukuro. Aplink laužo ugnį susibūrė 5-8 klasių mokiniai, nešini savo pačių rankomis sukurtomis trispalvėmis, ir mokytojai, mokyklos administracija. Mokiniai, jaunieji Lietuvos šaulių sąjungos nariai, pagerbė Sausio 13-osios ugnį iškilminga rikiuote. Pamoką pradėjo Tolerancijos centro vadovė Lijana Lukošiūnienė, primindama Baltijos kelią, Kovo 11-ąją – svarbius Lietuvai įvykius, vedusius į Laisvės gynėjų dieną. Nuskambėjo Lietuvos himnas. Mokyklos direktorė Aušra Keturkienė teigė: „Šiandien apima įvairiausi jausmai: baimė, nes teko susigrumti su ginkluotu okupantu, liūdesys dėl žuvusiųjų… Bet apima didžiulis pasididžiavimas lietuvių tauta, kuri savo tvirtumu pasakė, kad kovos už savo laisvę, kiek reikės. Linkiu tai branginti kasdieniniame gyvenime.“ Renginio vedėjai priminė Sausio 13-osios įvykius. Mokytojos Dalios Urniežienės parengti 3 b, c, d klasių mokiniai visus pakvietė sudainuoti dainą „Vaikai po lelijom“. Žuvusiuosius Sausio 13-ąją 5-8 klasių mokiniai pagerbė kiekvienam pasakydami savo sukurtą, parengtą tekstą Tėvynės laisvės tema, uždegdami žvakutę. Visa tai tarsi nukėlė visus į tą dieną: prie Televizijos bokšto taip pat skambėjo dainos, degė laužai, žmonės kalbėjo apie laisvę… Prisiminimais pasidalino mokyklos pavaduotoja Virginija Žėkaitė: „Mes budėjome prie Televizijos bokšto. Žmonės džiaugėsi bendraudami, degė laužai, vilniečiai visus vaišino arbata. Apie 21 valandą nuo Šiaurės miestelio pradėjo važiuoti tankai. Nuo jų keliamo gaudesio pabiro autobuso langai. Atvykus mūsų pakeisti kitiems druskininkiečiams, dalis bokšto gynėjų išvyko į Druskininkus. Privažiavę Grūtą per radiją išgirdome, kad prie bokšto ėmė šaudyti į žmones. Norėjome apsukti autobusą ir grįžti į Vilnių… Šiandien pagerbiame žuvusius ir prisimename visus, tomis dienomis budėjusius prie bokšto, parlamento, Radijo ir televizijos, budėjusius savo namuose prie televizoriaus ir radijo.“ 3 b, c, d klasių mokiniai atliko meninę kompoziciją Tėvynės, atminties, laisvės tema. Pilietiškumo pamoką užbaigė mokyklos direktorė Aušra Keturkienė J. Degutytės eilėraščiu „Tu mažutė“ ir palinkėjimu puoselėti dėkingumą už iškovotą laisvę, kad to niekada nepamirštume. Mojuodami Lietuvos vėliavėlėmis pamokos dalyviai kartojo brangų savo laisvos Tėvynės vardą: „Lie-tu-va!”

Šeštos pamokos metu fizinio lavinimo mokytojai Deividas Šilanskas ir Danguolė Makselienė organizavo bėgimą, skirtą Laisvės gynėjams atminti. Bėgime dalyvavo 5 a, b, c, d klasių mokiniai. Pirmas atbėgo Vėjas Kavaliauskas (5 d), antra – Gerda Mūraitė (5d klasė), trečias – Ignas Olšauskas ( 5 b klasė).

Mokytoja Jūratė Šalengienė