Tarptautinis Erasmus+ projektas „hAPPy Students“

2020-2023 metais buvo įgyvendintas Erasmus+ projektas „Laimingi mokiniai“ , kuriame dalyvavo 5-8 klasių mokiniai iš Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos, Italijos ir Turkijos mokyklų. Kiekvieno susitikimo metu apskrito stalo principu buvo diskuota apie projekto įgyvendintas veiklas ir užsibrėžtus tikslus. Mokytojai stebėjo kolegų pamokas, dalyvavo virtualiuose aptarimuose-diskusijose,  įvairiose veiklose bei aptarinėjo taikomų skaitmeninių platformų ir įrankių naudą ugdymo procese. Buvo sukurti ir išbandyti pamokų planai įvairiems ugdomiesiems dalykams anglų kalba ir šalių partnerių kalbomis. Informacija patalpinta pateiktuose prieduose bei projekto tinklalapyje https://happy-students.info/ . Mokiniai organizavo virtualias konferencijas, kartu su tėvais dalyvavo apklausose ir įgyvendino numatytus tikslus. Apklausų apibendrinta informacija pateikta priede.

Džiugu, kad projektinių mainų metu mokiniai tobulino užsienio kalbos, bendravimo, bendradarbiavimo, tarpkultūrines, pilietines kompetencijas, dalinosi gerąja patirtimi ir galimybėmis tęsti bendradarbiavimą ateityje.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

#ErasmusPlus #Happy-students.info